• Ala Le Sukimaari - ಅಲ ಲೆ ಸುಕುಮಾರಿ Lyrics - ಸ್ಟೈಲ್ ಕಿಂಗ್

Download Kannada Songs Lyrics Android App

Ala Le Sukimaari - ಅಲ ಲೆ ಸುಕುಮಾರಿ Song Lyrics

Ala Le Sukumari
Kanninalle Hakthiyalle Churi
Alale Sukumari
Ene Gati Horde Jiva Hari
Ninna Kanda Amele
Bere Ella Mamule
Yare Neenu O Bale
Innu Nanna Siri Nanna Guri
Ella Neene Neene
Ala Le Sukumari
Kanninalle Hakthiyalle Churi

Ishtu Varsha Hego
Thumba Jopana
Nanna Kaadhukondena
Manasanu Kedisidha Huduga
Neene Neene
Hrudhayadhi Nelesidha Huduga

Koduve Koduve
Bari Kushiyondhe
Ninge Badhukalle
Nanna Prana Snehitha
Ninna Sangave Hitha
Bari Nanu Neenu Preethi
Iro Lokavondhe Saku
Alale Sukumari
Kanninalle Hakthiyalle Churi

Matthe Matthe Ninna
Kaddhu Nodoke
Nanagase Agaythe
Jothe Jothe Nadeyuva Galige
Nane Rani
Anisidhe Kano Eega Jagake

Nanage Geluva Prathi Kshana Innu
Munde Ninagene
Nanna Ella Nemmadi
Ninna Tholinallidhe
Nanna Angailittu Kayutthini
Innu Endhu Ninna

Alale Sukumari
Kanninalle Hakthiyalle Churi

Tags: