• ಧೂಮ್ ರತ್ತ - Dhoom Ratta Lyrics - Girmit

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಧೂಮ್ ರತ್ತ - Dhoom Ratta Song Lyrics

Dhoom Ratta Dhoom Ratta

Dhoom Ratta Ta Tta Base

Dhoom Ratta Dhoom Ratta

Dhoom Ratta Ta Tta Base

Dhoom Ratta Dhoom Ratta

Dhoom Ratta Ta Tta Base

Dhoom Ratta Dhoom Ratta

Dhoom Ratta Ta Tta Base

Gandaalu Gandu Koosu

Gandaagaadi Gandu Kacche

Gandadike Gandu Mettu

Janaka Jana Janaka

Dhoom Ratta Dhoom Ratta

Dhoom Ratta Ta Tta Base

Dhoom Ratta Dhoom Ratta

Dhoom Ratta Ta Tta Base

Panjurli Panditavakki

Pakka Vaadya Paduvana Paradi

Kalagacchu Kagga Daari

Janaka Janaka Janaka..

Dhoom Ratta Dhoom Ratta

Dhoom Ratta Ta Tta Base

Dhoom Ratta Dhoom Ratta

Dhoom Ratta Ta Tta Base

Padukaneyalli Parase

Padde Pacchu Pagadi

Patamaadu Patta Raani

Nakkalu Jana Janaka

Dhoom Ratta Dhoom Ratta

Dhoom Ratta Ta Tta Base

Dhoom Ratta Dhoom Ratta

 

He Dakke Dappu Damari Dolu

Pacche Pagari

Pacchane Buguri

Janaka Janaka Janaka Janjaanaa

Dhoom Ratta Dhoom Ratta

Dhoom Ratta Ta Tta Base

Dhoom Ratta Dhoom Ratta

Dhoom Ratta Ta Tta Base

Dhoom Ratta Dhoom Ratta

Dhoom Ratta Ta Tta Base

Dhoom Ratta Dhoom Ratta

Dhoom Ratta Ta Tta Base

Bengaluru Tumakuru

Chitradurga Kolara

Chikkamagalluru Ramanagara

Davanagere Shivmogga

Dhoom Ratta Dhoom Ratta

Dhoom Ratta Ta Tta Base

Dhoom Ratta Dhoom Ratta

Dhoom Ratta Ta Tta Base

Mandya Mysore Hasana

Kodagu Chamarajnagara Karwara

Udupi Mangalore

Dharwad Bidar

Dakshina Kannada Kundapura

Dhoom Ratta Dhoom Ratta

Dhoom Ratta Ta Tta Base

Dhoom Ratta Dhoom Ratta

Dhoom Ratta Ta Tta Base

Ballari Yaadgiri

Kalburgi Raichur

Hubbali Koppala

Uttara Kannada

Gadaga Vijayapura

Haveri Belagavi

Bagalkote

He Dakke Dappu Damari Dolu

Pacche Pagari

Pacchane Buguri

Janaka Janaka Janaka Janjaanaa

Dhoom Ratta Dhoom Ratta

Dhoom Ratta Ta Tta Base

Dhoom Ratta Dhoom Ratta

Dhoom Ratta Ta Tta Base

Dhoom Ratta Dhoom Ratta

Dhoom Ratta Ta Tta Base

Dhoom Ratta Dhoom Ratta

Dhoom Ratta Ta Tta Base

Tags: