• ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ - Helade Kelade Lyrics - Geetha

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ - Helade Kelade Song Lyrics

ಹೇಳದೇ ಕೇಳದೇ ಜೀವವು ಜಾರಿದೆ
ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತನ್ನೆ ನಾ ತುಳಿದೆ

ನೆರಳು ಸೇರಿ ನೆರಳಿಗೆ 
ಉಸಿರು ಬಂತು ಉಸಿರಿಗೆ 
ಮನದೊಳಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಿಡುವನು 
ಕೊಡದೆ ಸಾಗಿದೆ 
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಸ ಬರವಣಿಗೆ 
ಹಣೆಯಲಿ ಈಗ ಮೂಡಿದೆ
 
ಹೇಳದೇ ಕೇಳದೇ ಜೀವವು ಜಾರಿದೆ
ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತನ್ನೆ ನಾ ತುಳಿದೆ
 
ನಿನ್ನ ತೋಳೇ ತಂಗುದಾಣ 
ಅಲ್ಲೆ ಜೀವಿಸಲಿ ಶಾಶ್ವತ 
ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ
ನನ್ನ ಜಾಗ ನಿನಗೆ ಸೀಮಿತ 
 
ಕೇಳದೆ ಅನಿಸಿಕೆ ಸೇರಿದೆ ಹ್ರುದಯಕೆ 
ನಿನ್ನ ಒಲವೆ ನೆಪ ಈಗ ಬದುಕೋಕೆ 
ನೆರಳು ಸೇರಿ ನೆರಳಿಗೆ 
ಉಸಿರು ಬಂತು ಉಸಿರಿಗೆ 
ಮನದೊಳಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಿಡುವನು 
ಕೊಡದೆ ಸಾಗಿದೆ 
 
ಎಲ್ಲ ಜನುಮ ತರಲು ಪ್ರೇಮ 
ಆಗಿ ಬಾ ನೀನೆ ನೇಮಕ 
ನಿಂದೆ ಅಮಲು ಅದಲು ಬದಲು ನನ್ನ 
ದಿನಚರಿಎ ಕಾಯಕ
ಮಾಗಿದೆ ಪರಿಚಯ ಭಾವದ ವಿನಿಮಯ 
ನಿನ್ನ ಹೆಸರೆ ನನ್ನುಸಿರ ಅಡಿಪಾಯ 
 
ನೆರಳು ಸೇರಿ ನೆರಳಿಗೆ 
ಉಸಿರು ಬಂತು ಉಸಿರಿಗೆ 
ಮನದೊಳಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಿಡುವನು 
ಕೊಡದೆ ಸಾಗಿದೆ 
 
 
------------English-------------
Helade Kelade Jeevavu Jaaride
Ninna Hejje Gurutanne Na Thulide
Neralu Seeri Neralige Usiru Bantu Usirige
Manadolage Meravanige Biduvanu Kodade Sagide
Belavanige Hosa Baravanige Haneyali Eega Moodide
 
Helade Kelade Jeevavu Jaaride
Ninna Hejje Gurutanne Na Thulide
 
Ninna Thole Tangudaana Alle Jeevisali Shashwatha
Ninna Mele Panchapraana Nanna Jaga Ninage Seemitha
Kelade Anisike Seeride Hrudhayake
Ninna Olave Nepa Ega Badukoke
Neralu Seeri Neralige Usiru Bantu Usirige
Manadolage Meravanige Biduvanu Kodade Saagide
 
 
Yella Januma Taralu Prema Agi Ba Nine Nemaka
Ninde Amalu Adalu Badalu Nanna Dinachariye Kaayaka
Maagide Parichaya Bhavada Vinimaya
Ninna Hesare Nannusira Adipaaya
 
Neralu Seeri Neralige Usiru Bantu Usirige
Manadolage
meravanige
biduvanu Kodade Saagide
Tags: