• ಅರೆರೆ ಅವಳ ನಗುವ - Arere Avala Naguva Lyrics - Sarkari Hi. Pra. Shaale, Kasaragodu

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಅರೆರೆ ಅವಳ ನಗುವ - Arere Avala Naguva Song Lyrics

ಅರೆರೆ ಅವಳ ನಗುವ 
ನೋಡಿ ಮರೆತೆ ಜಗವ 
ಹಗಲು ಗನಸು ಮುಗಿಸಿ 
ಸಂಜೆ ಮೇಲೆ ಸಿಗುವ 

ಮುಸ್ಸಂಜೆಗೆ ಹಾಡಾಗಲು 
ತಂಗಾಳಿಯ ತಯಾರಿ 

ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಆ ಸೂರ್ಯನು 
ಬಾನಚೆಗೆ ಪರಾರಿ 

ಅವಳೆದುರು ಬಂದಾಗ 
ಎದೆ ಬಡಿತ ಜೋರಾಗಿ 
ಕೂಗೋ ಕೋಗಿಲೆ 
ಮನದ ಮಾಮರಕೆ ಮರಳಿದೆ 
ಮೈಕು ತರುವುದನೆ ಮರೆತಿದೆ 

ಹಾಡು ಹಗಲೇನೆ ಬಾನಲಿ 
ಮೂನು ದಾರಿಯ ತಪ್ಪಿದೆ 


ಈ ಹರೆಯವು ಬಳಿ ಬಂದರೆ 
ಬೋರ್ ವೆಲ್ಲಿಗೂ ಬಾಯರಿಕೆ 
ಈ ವಯಸಿಗೂ ಕನಸೆಲ್ಲವ  
ನನಸಾಗಿಸೊ ಕೈಗಾರಿಕೆ 

ಗಿಡ ಮರವಾಗೋ ವರ ದೊರೆತಾಗ 
ಬೆಟ್ಟ ಬಳಿ ಕರೆದು ಗುಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ 
ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿಂದ ಚಿಟ್ಟೆ ಹಾರಿದೆ 
ಓ...

ಬಿಸಿಲೇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ 
ಬೀಸಿರಲು ತಂಗಾಳಿ
ತೇಲೋ ಮೋಡವು  
ಮೂಡು ಬಂದ ಕಡೆ ಓಡಿದೆ 
ಗಾಳಿ ಮಾತನ್ನೆ ಕೇಳದೆ 

ಓಡೋ ಕಾಲದ ಕಾಲಿಗೆ 
ಕಾಲು ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಟ್ಟಿದೆ 
ದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಲೇಟಾದರೂ 
ತುಸು ನಾಚುತ ತಲೆ ಬಾಚಿದೆ 

 

ಕೊಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಏಟಾದರೂ 
ನಸು ನಾಚುತ ಕೈ ಚಾಚಿದೆ 
ಎಳೆ ಹ್ರುದಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಸುರಿದಾಗ 
ಮೀಸೆ ಅಂಚಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಚಿಗುರಿದೆ 
ಬಂಚು ಬಂಚಾಗಿ ಕನಸು ಬಂದಿದೆ 

ಓ.. 
ಕಿರುನಗೆಯ ಥೇರನ್ನು 
ಕಣ್ಣಲ್ಲೆ ಎಳೆವಾಗ 
ರಾಶಿ ಕಾಮನೆ 
ಎದೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ 
ಏನೂ ಸುಳಿವನ್ನೆ ನೀಡದೆ 

Tags: