• ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಿದೆ - Paraaga Sparshavaagide Lyrics - Naduve Antaravirali

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಿದೆ - Paraaga Sparshavaagide Song Lyrics

Paraaga Sparshavaagide Sevanthi Hoovige
Nidhaanavaagi Karagide Ee Kanna Kaadige
Ee Hambalada Benki Goodali
Bendiruve Yenu Maadali
Kalithide Kampisalu..Uuu
Kalithide Kampisalu Nanna Ee Madilu

Paraaga Sparshavaagide Sevanthi Hoovige
Nidhaanavaagi Karagide Ee Kanna Kaadige

Nalume Mungaaru Naduvalli Ninthu
Sudu Besige Shuruvaadanthide
Mathu Katheyannu Marethantha Manasu
Kadu Mounake Sharanaadanthide
Nambida Naaleyu Nungalu Baalanu
Marethide Nambikeyaa
Marethide Nambikeya Nanna Ee Madilu

Paraaga Sparshavaagide Sevanthi Hoovige
Nidhaanavaagi Karagide Ee Kanna Kaadige

Iddakkiddanthe Nannannu Yaaro
Olagindale Kareda Haagide
Iddu Iradanthaha Nannannu Naane
Hudukaadutha Horata Haagide
Hoovige Balliye Baadalu Bedide
Badukisu Ennuthide
Badukisu Ennuthide Nanna Ee Madilu

Paraaga Sparshavaagide Sevanthi Hoovige
Nidhaanavaagi Karagide Ee Kanna Kaadige

Tags: