• ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ - Raagi Mudde Lyrics - Hottegagi Genu Battegagi

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ - Raagi Mudde Song Lyrics

Raagi Mudde Kacchokaaagolla
Pizza Burger Nungakkaagolla
Partyil Koothre Thirty Aagolla
Dirty Picture Darkkal Kaanolla

Aar Paar Thanniri Chinnari Buguri
Aar Paar Thanniri Kinnari Buguri

Aar Paar Thanniri Chinnari Buguri
Aar Paar Thanniri Kinnari Buguri

Jeevana Poorthi Yavvana Saalolla
Praaya Hoda Mele Yaavanu Moosolla
Life Is Short-U Make It Part-U
Cocktail Kaala Banthu
Whole Sale Hppy Anthu Thararana

Praya Andre Maaya Jinke
Anta Hedri Koothre Henge
Top To Bottom Thaaitha Katko Thararana

Onti Nightige Bunti-Na Huduko
Morning Shift-Alli Haasige Hiduko..

Hangama Hogaya Hogaya Hangama
Hangama Hogaya Hogaya Hangama
Hangama Hogaya Hogaya Hangama
Hangama Hogaya Hogaya Hangama

Hottegagi Genu Battegagi
Anno Baduknalli Enaithe Halwaa..
Iro Item Itre Enanthe
Item Song Irabekalwa..

Dil To Paagalge Hona
Kuch Kuch Tho Hota Hi Rehna
Costly Bottle-Alli Kalbhatti Peena
Yenne Ettalli Theladso Sona

Aar Paar Thanniri Chinnari Buguri
Aar Paar Thanniri Kinnari Buguri
Aar Paar Thanniri Chinnari Buguri
Aar Paar Thanniri Kinnari Buguri

Aar Paar Thanniri Chinnari Buguri
Aar Paar Thanniri Kinnari Buguri
Aar Paar Thanniri Chinnari Buguri
Aar Paar Thanniri Kinnari Buguri

Tags: