• ಹೊಸ ಪದ್ಮಾವತಿ - Hosa Padmavati Lyrics - Johny Johny Yes Papa

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಹೊಸ ಪದ್ಮಾವತಿ - Hosa Padmavati Song Lyrics

ಪಂಕ್ ಆಗಿ ಟ್ವಿಂಕಲಾಗಿ 
ಏಲ್ಲ ಶೈನ್ ಆಗಿದೆ

ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ
ಮತ್ತೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ  

ನನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡೊ 
ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಲು 
ನೀನೆ ಸೇವಂತಿ 
ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಸೆಗೆಲ್ಲ 
ಎನಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಿ 

ನಿನ್ ಅಪ್ಪಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು 
ನಿಂಗ್ ಎತ್ತಬೇಕು ಆರತಿ 
ನನ್ ಲೈಫಿನ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡೊ 
ಹೊಸ ಪದ್ಮಾವತಿ 

ನಿನ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ 
ನಿನ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ 

ನಿನ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಗುಂಗಲ್ಲಿ 
ಮೂರ್ ಲೋಕಾನೆ ತೋರ್ಸ್ಬುಟ್ಟೆ  
ನಿನ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಲವಲ್ಲಿ 
ನಾನ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬುಟ್ಟೆ 
ನಿನ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಗುಂಗಲ್ಲಿ 
ಮೂರ್ ಲೋಕಾನೆ ತೋರ್ಸ್ಬುಟ್ಟೆ  ಹಾ... 

ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ನಾನು 
ತುಂಬಾನೆ ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡು 
ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿ 
ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡುದ್ರು 
ಕಷ್ಟಾನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು 

ರೋಸನ್ನ ಸೇಫ್ ಮಾಡೋಕೆ 
ಮುಳ್ಳಿರ್ಬೇಕಂತೆ 
ನಿನ್ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ 
ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು 
ಸಖತ್ತಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ 
ಪದ್ಮಾವತೀ... 

ನಿನ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್
ನಿನ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್
ನಿನ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಗುಂಗಲ್ಲಿ 
ಮೂರ್ ಲೋಕಾನೆ ತೋರ್ಸ್ಬುಟ್ಟೆ  
ನಿನ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಲವಲ್ಲಿ
ನಾನ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬುಟ್ಟೆ
ನಿನ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಗುಂಗಲ್ಲಿ
ಮೂರ್ ಲೋಕಾನೆ ತೋರ್ಸ್ಬುಟ್ಟೆ  ಹಾ... 

ಇಂತ ಒಳ್ಳೆ ನಂಟು 
ಸಿಗೊದಂತು ಡೌಟು 
ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ತಿಂದ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು 
ಹಾ ಹಾ ಪದ್ದು 

ಅಸೆ ನೂರ ಏಂಟು 
ಹಾಕ್ಲ ಮೂರು ಗಂಟು 
ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟು 

ಸ್ಮೈಲಲ್ಲಿ ಊರಲೆಲ್ಲ 
ನಾನೇನೆ ಫೇಮಸ್ಸು 
ನನ್ ಹಿಂದೆ ಒಮ್ಮೆ  ನೋಡು 
ಹುಡುಗರ ಸರ್ಕಸ್ಸು

ನಂಗೂನು ಎಲ್ಲ  ಗಲ್ಲಿಲ್ 
ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವ್ರೆ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ 
ನಾ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಮುಗ್ದ ಅಂದ್ರೆ
ದುನಿಯ ಪೂರ ನಂದೇನೆ 
ಪದ್ಮಾವತಿ 

ನಿನ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್
ನಿನ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್
ನಿನ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಗುಂಗಲ್ಲಿ 
ಮೂರ್ ಲೋಕಾನೆ ತೋರ್ಸ್ಬುಟ್ಟೆ  
ನಿನ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಲವಲ್ಲಿ 
ನಾನ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬುಟ್ಟೆ 
ನಿನ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಗುಂಗಲ್ಲಿ 
ಮೂರ್ ಲೋಕಾನೆ ತೋರ್ಸ್ಬುಟ್ಟೆ  ಹಾ... 

ಪಂಕ್ ಆಗಿ ಟ್ವಿಂಕಲಾಗಿ 
ಏಲ್ಲ ಶೈನ್ ಆಗಿದೆ 

ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 
ಮತ್ತೆ ಶೈನ್ ಆಗಿದೆ  

ನನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡೊ 
ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಲು 
ನೀನೆ ಸೇವಂತಿ 
ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಸೆಗೆಲ್ಲ 
ಎನಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಿ 

ನಿನ್ ಅಪ್ಪಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು 
ನಿಂಗ್ ಎತ್ತಬೇಕು ಆರತಿ 
ನನ್ ಲೈಫಿನ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡೊ 
ಹೊಸ ಪದ್ಮಾವತಿ 

ನಿನ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ 
ನಿನ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ 

ನಿನ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಗುಂಗಲ್ಲಿ 
ಮೂರ್ ಲೋಕಾನೆ ತೋರ್ಸ್ಬುಟ್ಟೆ  
ನಿನ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಲವಲ್ಲಿ 
ನಾನ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬುಟ್ಟೆ 
ನಿನ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಗುಂಗಲ್ಲಿ 
ಮೂರ್ ಲೋಕಾನೆ ತೋರ್ಸ್ಬುಟ್ಟೆ  ಹಾ... 

-----------English-----------

Punk Agi Twinkle Agi
Ella Shine Agide

Sweet Agi Simple Agi
Matte Sink Agide

Nan Caal Maado
Calling Bellu
Neene Sevanthi
Ee Beautiful Asegella
Enantha Hesaridthi

Nin Appi Thabbikondu
Ning Ethabeku Aarati
Nan Life-in Light On Mado
Hosa Padmavati

Neen Color Color Color Color
Neen Color Color Color Color

Neen Color Color Color Color Gungalli 
Moor Lokaane Thorsbutte
Neen Color Color Color Color Love Alli
Naan Colourful Agbutte
Neen Color Color Color Color Gungalli 
Moor Lokane Thorsbutte... Haa

Class-alli Classic Naanu
Thumbane Standardu
Praise Maadi Please Madudru
Kashtaane Bitbidu

Rose Anna Safe Madoke
Mullirbekanthe
Nin Hinde Munde 
Suttadkondu
Sakkathaagi Nodkothini
Padmaavati...

Neen Color Color Color Color
Neen Color Color Color Color

Neen Color Color Color Color Gungalli 
Moor Lokaane Thorsbutte
Neen Color Color Color Color Love Alli
Naan Colourful Agbutte
Neen Color Color Color Color Gungalli 
Moor Lokane Thorsbutte

Inha Olle Nantu
Sigodanthu Doubtu
Thuppadalli Thinda Haage Obbattu
Ha Ha Paddu

Aase Noora Entu
Haakla Mooru Gantu
Family Planning Marthbittu

Smile-alli Ooralella 
Naanene Famous-u
Nan Hinde Omme Nodu
Hudugara Circus-u

Nangunu Ella Gallil
Fans Avre Ammanni
Naa Kai Ethi Mugda Andre
Duniya Poora Nandene
Padmaavati

Neen Color Color Color Color
Neen Color Color Color Color

Neen Color Color Color Color Gungalli 
Moor Lokaane Thorsbutte
Neen Color Color Color Color Love Alli
Naan Colourful Agbutte
Neen Color Color Color Color Gungalli 
Moor Lokane Thorsbutte.. Haa

Punk Agi Twinkle Agi
Ella Shine Agide

Sweet Agi Simple Agi
Matte Sink Agide

Nan Caal Maado
Calling Bellu
Neene Sevanthi
Ee Beautiful Asegella
Enantha Hesaridthi

Nin Appi Thabbikondu
Ning Ethabeku Aarati
Nan Life-in Light On Mado
Hosa Padmavati

Neen Color Color Color Color
Neen Color Color Color Color

Neen Color Color Color Color Gungalli 
Moor Lokaane Thorsbutte
Neen Color Color Color Color Love Alli
Naan Colourful Agbutte
Neen Color Color Color Color Gungalli 
Moor Lokane Thorsbutte... Haa

Tags: