• ತಿರ್ಬೋಕಿ ಶೋಕಿ - Thirboki Shoki Lyrics - Shathaya Gathaya

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ತಿರ್ಬೋಕಿ ಶೋಕಿ - Thirboki Shoki Song Lyrics

Hudgur Yede Mele Hudgeera Thirboki Shoki..
Preethi Prema Ella Olu Bari Golu Ella Bitt Haaki..

Hudgur Yede Mele Hudgeera Thirboki Shoki Shoki..
Preethi Prema Ella Olu Bari Golu Ella Bitt Haaki Bitt Haaki..

Gand Makla Golu Botlee Nee Kelu..
Hudgeera Haavlige Hrudaya Bagaalu..
Hrudaya Bagaalu..

Hudgur Yede Mele Hudgeera Thirboki Shoki..
Preethi Prema Ella Olu Bari Golu Ella Bitt Haaki..

Pyaari Pyaari Antha Hind Hinde Bidde..
Choori Haake Bitlu Badkiddu Saththe..
Lovvu Lovvu Antha Kai Kottu Hodlu..
Inmel Nan Life-Uu Fullu Kathlu..

Biriyaani Life-Fu Chithraanna Aaythu..
Mansu Kansu Ella Chooraagi Hoythu..
Preethine Ondu Thirboki Shoki..
Preethili Biddoru Pakka Thirboki..

Thirboki Thirboki Thirboki Thirboki Thirboki Shoki..
Thirboki Thirboki Thirboki Thirboki Preethine Shoki..
Hachkonda Haida Baalakke Benki..
Hudgi Munde Aaghodaa Mankey..

Hrudaya Nanna Hrudaya Aluthide Kelideya..
Koogi Karedaroo Ninna Bittu Hodeya..
Naanu Kanda Kanasu Kanasaagi Ulideya..
Kanaso Nanaso Ariye Ee Preethi Vismaya..

Enthenthorella Eddu Biddhodru..
Hennu Hennu Antha Mannagi Hodru..
Preethsolu Kai Kotru Kai Hid’did Quatru..
Preethili Solode Eshtidroo Meetru..
Artha Aaythenlaa..

Thirboki Thirboki Thirboki Thirboki Thirboki Shoki..
Thirboki Thirboki Thirboki Thirboki Preethine Shoki..

Hudgeer Dovvu Hudgurge Novu..
Maadlebedi Yaamaari Lovveu..
Hudgeer Dovvu Hudgurge Novu..
Maadlebedi Yaamaari Lovveu..

Gand Makla Golu Botle Nee Kelu..
Hen Haikla Haavlige Hrudaya Bagalu..
Hrudaya Bagalu..

Hangaare Yen Madana Anthiya Maga..

Bithaaki Bithaaki Bithaaki Bithaaki Love Anno Shoki..

Ee Thirboki Shoki Love Anno Shoki Lovve Thirboki Shoki..

Tags: