• ಲುಂಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡು - Lungi Ethkondu Lyrics - Shathaya Gathaya

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಲುಂಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡು - Lungi Ethkondu Song Lyrics

Lungi Yethkondu Myalakke Kattuma..
Naalge Kachchkondu Tapanguchchi Aaduma..
Mansu Loose Bittu Bekabitti Kuniyama..
Tension Bithaaki Enjoy-Yi Madama..
 
Simha Kanla Single-Lu..
Pakka Naanu Locallu..
Thanteg Ginteg Bandre..
Maathra Bhayanaka Paagallu..
 
Simha Kanla Single-Lu..
Pakka Naanu Locallu..
Thanteg Ginteg Bandre..
Maathra Bhayanaka Paagallu..
 
Erde Yetu Erde Yetu Ley..
Chachro Machi Thamte Beat-U..
Erde Yetu Erde Yetu Ley..
Chachro Machi Thamte Beat-U..
 
Kabbadi Kabbadi Kabbadi Kabbadi.. (2)
 
Kaaveri Kandanu Mannina Maga Naanu..
Yene Bandarooo Yede Kotti Nillonu..
Maathu Kottare Jeevave Koduvavanu..
Sneha Preethiya Poojiso Gunadavanu..
Thantege Bandora Burudege Bisi Neeru..
Praana Hodru Bidodilla Nanna Janaana..
Thuththu Anna Thinnoke Bogase Neeru Kudiyoke..
Andore Namma Guru Vishnuvardhana..
 
Guru Munde Guri Hinde Inmunde Naavonde..
Lungi Yethkondu Myalakke Kattuma..
Naalge Kachchkondu Tapanguchchi Aaduma..
 
Oorella Kelu Nodilla Ellu..
Thumba Simpallu Kaalitre Dhoolu..
Gowdrallu Goolionchooru Poli..
Maathella Yaake Direct Aagi Nodkoli..
 
Ley Nillsla Nillasla Hodilaa Thamteyaaa..
 
Lungi Yethkondu Myalakke Kattuma..
Naalge Kachchkondu Tapanguchchi Aaduma..
Mansu Loose Bittu Bekabitti Kuniyama..
Tension Bithaaki Enjoy-Yi Madama..
 
Simha Kanla Single-Lu..
Pakka Naanu Locallu..
Thanteg Ginteg Bandre..
Maathra Bhayanaka Paagallu..
 
Simha Kanla Single-Lu..
Pakka Naanu Locallu..
Thanteg Ginteg Bandre..
Maathra Bhayanaka Paagallu..
 
Erde Yetu Erde Yetu Ley..
Chachro Machi Thamte Beat-U.. (2)
Tags: