• ಧಕ್ಕು ಧಕ್ಕು - Dhakku Dhakku Lyrics - Kumari 21F

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಧಕ್ಕು ಧಕ್ಕು - Dhakku Dhakku Song Lyrics

Auto Hinde Hodre Dhoolu Dhoolu..
Hudgi Hinde Hodre Fullu Golu..
Hey Auto Hinde Odidantha Saalu..
Sathya Anisuththe Eega Kelu..

Auto Hinde Hodre Dhoolu Dhoolu Aaho..
Hudgi Hinde Hodre Fullu Golu Ooho..
Hey Auto Hinde Odidantha Saalu..
Sathya Anisuththe Eega Kelu..

Iddenalla Thannage Naanu Nanna Paadige..
Lovvu Nange Beka..
Bisi Thuppa Baayige Haakikonde Ommege..
Hey Nungabeka Ugalabeka Yenu Maadli Helu Maga..

Dhakku Dhakku Dhakku Dhakku Dhakku..
Heart-Alli Eega Dombaraatave..
Lakku Lakku Lakku Lakku Lakku..
Sariyaada Hudgi Sikkarallave..
Nakko Nakko Nakko Nakko Nakko..
Ee Lovvuu Nange Beda Allave..
Are Beku Beku Beku Beku Beku..
Love Ilde Life-U Waste-U Allave..

Vayasigondu Girlu Friendu..
Beku Antha Annisi..
Hudukikonde Beautifullu..
Hudugiyanne Aarisi..
Hudugi Speedu Race-U Car-Uu..
Nanna Auto-G Moore Gear-U..
Are Mudde Saaru Pizza Burgur..
Jodiyaagiro Haagide Ondakkondu Hondade..

Dhakku Dhakku Dhakku Dhakku Dhakku..
Heartnalli Iga Dombaraatave..
Luckk-U Luckk-U Luckk-U Luckk-U Luckk-U..
Sariyaada Hudgi Sikkarallave..
Nakko Nakko Nakko Nakko Nakko..
Ee Lovvuu Nange Beda Allave..
Are Beku Beku Beku Beku Beku..
Love Ilde Life-U Waste-U Allave..

Hallo Hallo Hallo Please Wait..
Start The Glass Music..

Hudugaranna Thabbokondu..
Pubbinalli Kunithaale..
Friend-U Antha Bike-U Haththi..
Long-U Ride-U Hoguthaale..
Good Night-U Nange Night-U Tennu..
Are Mid Night Nallu On-U Line-U..
Yenu Maadli Heli Naanu..
Heart-U Kottenu Kettenu Bittu Hogalaarenu..

Dakku Dakku Dakku Dakku Dakku..
Heartnalli Iga Dombaraatave..
Luckk-U Luckk-U Luckk-U Luckk-U Luckk-U..
Sariyaada Hudgi Sikkarallave..
Nakko Nakko Nakko Nakko Nakko..
Ee Lovvuu Nange Beda Allave..
Are Beku Beku Beku Beku Beku..
Love Ilde Life-U Waste-U Allave..

Tags: