• ಹೋಳಿ ಹೋಳಿ - Holi Holi (Preethse) Lyrics - Holi Songs

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಹೋಳಿ ಹೋಳಿ - Holi Holi (Preethse) Song Lyrics

ಹೋಳಿ ಹೋಳಿ ಹೋಳಿ ಹೋಳಿ 
ಏಳೇಳು ಬಣ್ಣದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹೋಳಿ
ಹೋಳಿ ಹೋಳಿ ಹೋಳಿ ಹೋಳಿ
ರಾಗ ರಂಗೀನ ರಂಗು ರಂಗೋಲಿ

ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿಂದ ಬಣ್ಣಗಳ ಕದಿಯೋಣ
ಮೋಡದ ಕಡಲಿಂದ ಪನ್ನೀರ ಕಡೆಯೋಣ
ಬಿಳಿ ಹೆತ್ತ ಬಣ್ಣಗಳ ಬಿಳಿ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಚೆಲ್ಲೋಣ 
ಓಹೋ ಓಕುಳಿ ಆಡೋಣ 

ಹೋಳಿ ಹೋಳಿ ಹೋಳಿ ಹೋಳಿ 
ಏಳೇಳು ಬಣ್ಣದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹೋಳಿ
ಹೋಳಿ ಹೋಳಿ ಹೋಳಿ ಹೋಳಿ
ರಾಗ ರಂಗೀನ ರಂಗು ರಂಗೋಲಿ 

ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮವ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬೆರೆಸೋಣ 
ಹಸಿರಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇರಿಸೋಣ 
ರವಿವರ್ಮ ನಕ್ಕರೆ ಕ್ಷಮಿಸು ಬಣ್ಣದ ಹಬ್ಬ ಅನ್ನೋಣ
ಓಹೋ ಓಕುಳಿ ಆಡೋಣ 

ಹೋಳಿ ಹೋಳಿ ಹೋಳಿ ಹೋಳಿ 
ಏಳೇಳು ಬಣ್ಣದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹೋಳಿ
ಹೋಳಿ ಹೋಳಿ ಹೋಳಿ ಹೋಳಿ

ಬಣ್ಣ ಕಂಡ್ರೆ ಕುಣಿಯೋಣ à²•à³à²£à²¿à²¯à³‹à²£
ಬಳಿಯಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಓಡೋಣ à²“ಡೋಣ
ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಈ ಭಯವೆ à²ˆ ಭಯವೆ 
ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಿನ್ನಾಣ ಅಹ ಬಿನ್ನಾಣ

ತನುವೆಲ್ಲ ನವರಂಗು ಮನಸೆಲ್ಲ ಬೆಳದಿಂಗಳು 
ಈ ಹಬ್ಬ ಧರೆಗಿತ್ತ ಕ್ರಿಷ್ಣನಿಗೆ ನಮನಗಳು 
ಮನೆಮನೆಗೊಬ್ಬ ರಂಗಿನ ರಂಗ ರಂಗಿನ ರಂಗ 
ಗೋಕುಲ ನಂದ ಹಿಡಿಯೊ ಹಚ್ಚೊ 
ಹಿಡಿಯೊ ಹಚ್ಚೊ à²¹à²¿à²¡à²¿à²¯à³Š ಹಚ್ಚೊ 

ಹೋಳಿ ಹೋಳಿ ಹೋಳಿ ಹೋಳಿ 
ಏಳೇಳು ಬಣ್ಣದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹೋಳಿ
ಹೋಳಿ ಹೋಳಿ ಹೋಳಿ ಹೋಳಿ

ಕಣ್ಣಲ್ಲೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡು 
ಕಣ್ನಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡು 
ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರಿ ನೋಡು 
ಸೆಂಚುರಿ ಶ್ರೀಕ್ರಿಷ್ಣನ ನೋಡು 
ಒಂದೆ ದಿನ ಒಂದೆ ಬಾಲು
ಒಂದೆ ರನ್ನು ಒಂದೆ ವಿಕೆಟ್
ಹೊಡುದ್ರೆ ವಿನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಡ್ರಾ 
ಮತ್ತೆ ಬಾಲ್ ಬಿತ್ತು ಬೇಲ್ಸ್ 
ಬೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ 

ಒಲವು ಚೆಲುವು ಒಂದಾಗಿ 
ನಲಿದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ 
ಹೆಣ್ಣ ಕಂಡ ಬಣ್ಣಗಳೆಲ್ಲ 
ಶರಣು ಅಂದೊ ಮಂಕಾಗಿ 

ಕ್ರಿಷ್ಣಯ್ಯ ಬಾರಯ್ಯ 
ಒಲವಿನ ಲೋಕಕ್ಕೆ 
ಮುದ್ದಿನ ಜೇನಿನ
ಚೆಲುವಿನ ಊಟಕ್ಕೆ 

ಹಬ್ಬದ ಹಬ್ಬ ಒಲವಿನ ಹಬ್ಬ 
ಒಲವಿನ ಹಬ್ಬ ತುಂಬಿದೆ ಬಾಳಿನ 
ತಗ್ಗು ದಿಬ್ಬ 
ಚೆಲ್ಲೊ ಚೆಲ್ಲೊ ಬಣ್ನ ಚೆಲ್ಲೊ 
ಬಣ್ನ ಚೆಲ್ಲೊ 

ಹೋಳಿ ಹೋಳಿ ಹೋಳಿ ಹೋಳಿ 
ಏಳೇಳು ಬಣ್ಣದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹೋಳಿ
ಹೋಳಿ ಹೋಳಿ ಹೋಳಿ ಹೋಳಿ
ರಾಗ ರಂಗೀನ ರಂಗು ರಂಗೋಲಿ 
 
ಕೋಗಿಲೆ ಕೊಳಲಲ್ಲಿ 
ಪಂಚಮವ ಹಿಡಿಸೋಣ 
ಮಯೂರದ ಮೈಯಿಂದ
ಲಾಸಿಲೆಯ ಬೆರೆಸೋಣ
ಹದ ಮೀರದಂತ ಹೂಗಳ
ಬಣ್ಣದ ಅಡಿಗೆ ಕಲಿಯೋಣ
ಭಾವದ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡೋಣ

ಹೋಳಿ ಹೋಳಿ ಹೋಳಿ ಹೋಳಿ 
ಏಳೇಳು ಬಣ್ಣದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹೋಳಿ
ಹೋಳಿ ಹೋಳಿ ಹೋಳಿ ಹೋಳಿ


 

 
 

Tags: