• ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ - Hold On Lyrics - Tagaru

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ - Hold On Song Lyrics

Hold On Hold On Hold On Hold On
Hold On Hold On Hold On Hold On

Green Signallu Biddilla Yenu Maadli
Hold On Hold On
Ee Time-alli Love Aaythu Henge Helali
Hold On Hold On
Gandu Huduga Naanu Hudugi Neenu
Sorry Hudugi Naanu Huduga Neenu

Naan Ninage Heluvudonde Love-inali Bilalu
Ninage Yenu Rogaa Tholali Beelo Baaro Begaa

Nanna Vaare Vaare Notave Heat-u
Inthaha Chaligaaladalli Yaathakke Late-u
Nanna Vaare Vaare Notave Heat-u
Inthaha Chaligaaladalli Yaathakke Late-u
Ee Patience Ella Bittu Maathadu Pappi Kottu
Hold On Hold On Hold On Hold On

 

Peddi Naanu Muddinindaaa Thabbo Nanna
Aase Pattu Sadde Barade Kachchi Biduve
Omme Nodu Galla Kottu

Ehh Hold On Hold On
Slow Down Slow Down
Apaghaathakke Avasarave Reason
Nee Thadko Swalpa Yeeth Hudugi
Neen Ninthko Doora Oh Bedagi
Neeninnu Thumba Sann Hudugi
Hog Baardu Munnuggi

Naan Ninage Keluvudonde
Hrudayadalli Illave
Nanagond Chooru Jaaga
Final Yenu Helu Bega
Naanu Saari Saari Heluve Ninthu
Nange Poora Poora Hididide Braanthu
Naanu Saari Saari Heluve Ninthu
Nange Poora Poora Hididide Braanthu

Naa Haakikondiruve Sumne Mansalli
Mooru Gantu
Signal-u Bidthu Anthu Inthu

Tags: