• ಮೆಂಟಲ್ ಹೊ ಜಾವ - Mental Ho Jawa Lyrics - Tagaru

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಮೆಂಟಲ್ ಹೊ ಜಾವ - Mental Ho Jawa Song Lyrics

Mein Mental Ho Jaawa
Mein Mental Ho Jaawa
Mein Mental Ho Jaawa

Whats Up Baby
Lets Go Crazy Dont Be Lazy
Come On Lets Get On The Floor
Ahh Like A Lady Gaga
Style Al Naanu Haadalaa
Shake It Up Baby Naanu
Churu Mental Agala

Mein Mental Ho Jaawa
Mein Mental Ho Jaawa
Mein Mental Ho Jaawa
Ho Jaawa Ho Jaawa
Ho Jaawa Ho Jaawa
Ho Jaawa Ho Jaawa

Trending Brew Pubbballi
Manaa Fanaa Fanaa
Vanilla Sky Ideya
Aa Ha Ha Kanasu Free Ideyaa
Sun Light-u Sokalu Beach-ige
Naa Fidaa Fidaa Fidaa
Taquila Shots Ideya
Aa Ha Ha Adake Salt Ideya

Hagalu Irulu Hagalu Irulu
Adade Adade Amalu Amalu
Manada Kadala Aleya Sudalu
Carefree Lifealli
Naanu Aade Swalpa
Psycho Crazy Crazy
Full On Freako Life-u
Free Way Aagabeku
Come On Come On
Break The Rules

Whats Up Baby
Lets Go Crazy Dont Be Lazy
Come On Lets Get On The Floor
Ahh Like A Lady Gaga
Style Al Naanu Haadalaa
Shake It Up Baby Naanu
Churu Mental Agala

Mein Mental Ho Jaawa
Ho Jaawa Ho Jaawa
Ho Jaawa Ho Jaawa
Ho Jaawa Ho Jaawa

Tags: