• ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಗಾಂಚಲಿ - Top to Bottom Gaanchali Lyrics - Gaanchali

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಗಾಂಚಲಿ - Top to Bottom Gaanchali Song Lyrics

ಸುಮ್ನೆ ನಿಲ್ಲಲು 
ಯಾಕೊ ಸೌಂಡು ಬಿಡ್ತ ಇಲ್ಲ 
ಬ್ಲಡ್ಡು ಝುಮ್ ಅಂತಿದೆ 
ಎಲ್ರ ಮೈಯಲಿ 
ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ 
ಯಾಕೊ ಏನೊ ಕಾಣ್ತ ಇಲ್ಲ 
ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲು ಐತೆ 
ನಾವು ಹಾಕೊ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲಿ 
ಹೇಳೋರ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ 
ಕೇಳೋಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ 
ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು 
ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಗಾಂಚಲಿ
ಬಂಗಾರ ಜಿಂಕೆ ನಾನು 
ಕ್ಯಾಚ್ ಮಿ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನು
ಗನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನು 
ಕಣ್ಣಲಿ ಕೊಲ್ಲು ನೀನು 
ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜು ನಾನು 
ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ಮಿ ನೀನು 
ವೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನೆ 
ಪಾಪ ಮುಂಬೈ ಡಾನು
ಈ ತರ 
ನೀನ್ ಆಡಬೇಡ ನೋಡಿದೀವಿ 
ಒಂತರ 
ನಾವೂನು ಡಾನ್ ಗಳೆ 
ಲೈಫಲಿ 
ಯಾರನ್ನು ಕ್ಯೇರೆ ಮಾಡೆ ಇಲ್ಲ 
ಬಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ ಹೋದ್ರೆ ಟಾಟ 
ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಗಾಂಚಲಿ 
ಹುಡುಕಿ ಬಂದೆ ನೀರು 
ಹತ್ತಿ ಬೆಂಝು ಕಾರು 
ಸಿಗ್ತು ಚಿಲ್ಲ್ಡು ಬೀರು 
ರೇಡಿ ಟು ಹಿಟ್ ದ ಫ್ಲೋರು 
ಗೋವ ಫೆನ್ನಿ ನಾನು 
ಫಿಲ್ಲು ಮಾಡ್ಕೊ ನೀನು 
ಬಗ್ಸಿ ಹುಯ್ದರಿನ್ನು 
ನಿನ್ ಲೈಫು ಹಾಲು ಜೇನು 
ಥ್ಯಾಂಕ್ಯು ಸೋ ಮಚ್ಚು 
ಸ್ವಲ್ಪ ನೀನು ಟಿ ಮುಚ್ಚು 
ಓವರಾಗಿದೆ 
ನಿನ್ ಹಾವಳಿ ಲೈಫಲಿ 

ಯಾರನ್ನು ಕ್ಯೇರೆ ಮಾಡೆ ಇಲ್ಲ 
ಬಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ ಹೋದ್ರೆ ಟಾಟ 
ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಗಾಂಚಲಿ 

 
--------------English--------------

Sumne Nillalu
Yaako Soundu Bidtha Illa
Blood Jhum Anthide
Ellra Maialle
Swalpa Jastiaagi
Yaako Yeno Kaanthailla
Olle Feelu Ayithe
Naavu Haako Steppalli
Helor Yaaru Illa
Kellak Ishta Illa
Kelsa Illadiddru
Top To Bottom Gaanchali

Bangara Jinke Naanu
Catch Me If You Canu
Gun Illadidre Yenu
Kannali Kollu Neenu
High Voltage Naanu
Don’t Touch Me Neenu
Waiting Alli Avne
Paapa Mumbai Donu

Ee Thara
Neen Ada Beda Nodidivi
Onthara
Naavunu Don Gale
Lifealli
Yaaranu Carey Maade Illa
Bandre Betta
Hodre Tata
Top To Bottom Gaanchali

Huduki Bande Neeru
Hathi Benzu Caru
Siggthu Chilled Beeru
Ready To Hit The Flooru
Goa Fenny Naanu
Fillu Maadko Neenu
Baggsi Huidarinnu
Nin Life Haalujenu

Thank You So Much
Swalpa Neenu T Mucchu
Overaagide
Ninna Havali
Lifealli
Yaaranu Carey Maade Illa
Bandre Betta
Hodre Tata
Top To Bottom Gaanchali

Tags: