• ಅವಲಕ್ಕಿ ಬುವಲಕ್ಕಿ - Avalakki Buwalakki Lyrics - Chamak

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಅವಲಕ್ಕಿ ಬುವಲಕ್ಕಿ - Avalakki Buwalakki Song Lyrics

ಅವಲಕ್ಕಿ ಬುವಲಕ್ಕಿ 
ಕಾಂಚನ ಮಿಣ ಮಿಣ 
ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೊಣ 
ಕೊಡ್ತಾ ಇರು ಚಮಕ್ಕು 

ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚೆ ಕಾಡೆ ಗೂಡೆ 
ಪೊಗರಿನ ಮೂಟೆ ನಮ್ಮ ಚಿಟ್ಟೆ 
ದಾರ ಕಟ್ಟಿ ಹಾರಲು ಬಿಟ್ಟು 
ಕೊಡ್ತಾ ಇರು ಚಮಕ್ಕು 

ಗೇರ್ ಗೇರ್ ಮಂಗಣ್ಣ 
ಇವ್ಳ್ ಸುತ್ತ ಮುರ್ಯಣ್ಣ 
ಮೂಲ್ ಮೂಲೆ ಆಟನ 
ಆಡ್ತಿನಿ ನೋಡಣ್ಣ 

ಒಂದು ಎರಡು 
ಇವ್ಳ್ ಮೇಕ್ ಅಪ್ ಹರಡು 
ಮೂರು ನಾಲ್ಕು 
ಇವ್ಳ್ ಎತ್ತಿ ಬಿಸಾಕೊ 

ಕಾಗೆ ಪುಕ್ಕ ಗುಬ್ಬಿ ಪುಕ್ಕ 
ಹೆಕ್ಕಿ ಹಾರು ನೀ ಹಾರು ನೀ 
ಕೆಸ್ತುರ್ ರಸ್ತೇಲ್ ಪ್ರಸ್ತೂರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ 
ಡೆಟಿಗೆ ಸಾಯು ನೀ , ಸಾಯು ನೀ 

ರತ್ತೊ ರತ್ತೊ ರಾಯನ ಮಗನೆ 
ನೀನು ಈಗ ಲೂಸರ್ 
ಬಿತ್ತೊ ಬಿತ್ತೊ ಭೀಮ ಗೆಳೆಯನೆ 
ನಾನೆ ನಿನ್ನ ಹಂಟರ್ 

ಪರ್ ರೋಲರ್, ನೋವರ್ ರೋಲರ್ 
ಮಾಡಿ ತಳ್ಳುವೆ ತಳ್ಳುವೆ 
ಕಚ್ಚ ಪಾಪಡ್ ಪಕ್ಕಾ ಪಾಪಡ್ 
ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವೆ 

ಹೆ, ರಿಂಗ ರಿಂಗ ರೋಜ 
ಸಾಕು ಢಿಂಚಕ್ ಪೂಜ 
ಹಂಟಿ ಡಂಟೀ ನಾಯ್ಕಿ 
ಒದೆ ತಿನ್ನೋದ್ ಯಾಕೆ ಕೆಣಕು 

ಅವಲಕ್ಕಿ ಬುವಲಕ್ಕಿ 
ಕಾಂಚನ ಮಿಣ ಮಿಣ 
ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೊಣ 
ಕೊಡ್ತಾ ಇರು ಚಮಕ್ಕು 

ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚೆ ಕಾಡೆ ಗೂಡೆ 
ಪೊಗರಿನ ಮೂಟೆ ನಮ್ಮ ಚಿಟ್ಟೆ 
ದಾರ ಕಟ್ಟಿ ಹಾರಲು ಬಿಟ್ಟು 
ಕೊಡ್ತಾ ಇರು ಚಮಕ್ಕು 

------------English------------

Avalakki Buwalakki
Kanchana Minamina
Katkondmele Yen Madona
Kodtha Iru Chamakku

Kanna Muchche Kaade Goode
Pogarina Moote Namma Chitte
Daara Katti Haralu Bittu
Kodtha Iru Chamakku

Ger Ger Manganna
Ivl Sutha Muryanna
Mool Moole Aatana
Aadthini Nodanna

Ondu Eradu
Ivl Make Up Haradu
Mooru Naalku
Ivl Eth Bisako

[sc Name="link_ads"]

Kaage Pukka Gubbi Pukka
Hekki Haaru Nee Haaru Nee
Kesthur Rastel Prasthur Pistool
Datige Saayu Nee, Saayu Nee

Ratho Ratho Rayana Magane
Neenu Eega Loser
Bitho Bitho Bhima Geleyane
Naane Ninna Hunter

Par Roller Nover Roller
Maadi Thalluve Thalluve
Kacha Papad Pakka Papad
Maadi Thinnuve Thinnuve

Hey, Ringa Ringa Roja,
Saaku Dhinchak Pooja
Humpty Dumpty  Nayki
Ode Thonnod Yaake Kenaki.

Avalakki Buwalakki
Kanchana Minamina
Katkondmele Yen Madona
Kodtha Iru Chamakku

Kanna Muchche Kaade Goode
Pogarina Moote Namma Chitte
Daara Katti Haralu Bittu
Kodtha Iru Chamakku

Tags: