• ನೀ ನನ್ನ ಒಲವು - Nee Nanna olavu Lyrics - Chamak

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ನೀ ನನ್ನ ಒಲವು - Nee Nanna olavu Song Lyrics

ಅರೆ ಅರೆ ಏನಿದು ಹೊಸ ದಾಳಿ 
ಎದೆಯಲಿ ಕಾದಾಟ 
ಒಲವಿನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಳಿ 
ಪ್ರೀತಿ ಚಟ 

ಕಚಗುಳಿ ಇಡುತಿದೆ ಸಿಹಿಗಾಳಿ 
ಮನಸಿನ ಹೂದೋಟ 
ಜನಿಸಿದೆ ಕನಸಲಿ ಕಿರುಚಾಳಿ 
ಪ್ರೀತಿ ಹಟ 

ಕಂಗಳ ಈ ಸಂಜೆಗೆ 
ಒಲಿದಿದೆ ನಾಚಿಕೆ 
ಮುಡಿದಿದೆ ಸಂಪಿಗೆ 

ಅರೆ ಅರೆ ಏನಿದು ಹೊಸ ದಾಳಿ... 

ನೀ ನನ್ನ ಒಲವು 
ನೀ ನನ್ನ ಗೆಲುವು 
ನೀ ನನ್ನ ಅಲೆಯು 
ನೀ ನನ್ನ ಕಡಲು 

ಅರೆ ಅರೆ ಏನಿದು ಹೊಸ ದಾಳಿ 
ಎದೆಯಲಿ ಕಾದಾಟ 
ನುಸುಳಿದೆ ಒಲವಿನ ಗಡಿರೇಖೆ 
ಯಾಕೀ ಥರ 

ನೀ ನನ್ನ ಒಲವು 
ನೀ ನನ್ನ ಗೆಲುವು 
ನೀ ನನ್ನ ಅಲೆಯು 
ನೀ ನನ್ನ ಕಡಲು 

ಲಜ್ಜೆಯ ಭಾಷೆ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಡು 
ಕರಗತ ಈಗ ನೀ 
ಕವಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಂಕೋಚ ಅತಿಯಾಗಿದೆ 

ಹೂವಿನ ವಂಶ ಬಳ್ಳಿಯ ಅಂಶ 
ನೆಡೆದರೆ ನೀನು 
ನಾ ಮರೆತೆನು
ಈ ದಾರಿ 

ಅರೆ ಅರೆ ಏನಿದು ಹೊಸ ದಾಳಿ 
ಎದೆಯಲಿ ಕಾದಾಟ 
ಒಲವಿನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಳಿ 
ಪ್ರೀತಿ ಚಟ 

ಕಚಗುಳಿ ಇಡುತಿದೆ ಸಿಹಿಗಾಳಿ 
ಮನಸಿನ ಹೂದೋಟ 
ಜನಿಸಿದೆ ಕನಸಲಿ ಕಿರುಚಾಳಿ 
ಪ್ರೀತಿ ಹಟ 

ನಿನ್ನ ಚಂದವು 
ಒಂಥರ ಸೆಳೆತವು 
ಬೆಳೆದಿದೆ ಸಂಗವು 
ಅರೆ ಅರೆ ಏನಿದು ಹೊಸ ದಾಳಿ 

ನೀ ನನ್ನ ಒಲವು (ಒಲವು)
ನೀ ನನ್ನ ಗೆಲುವು (ಗೆಲುವು)
ನೀ ನನ್ನ ಅಲೆಯು (ಅಲೆಯು)
ನೀ ನನ್ನ ಕಡಲು (ಕಡಲು) 

----------English----------

Are Are Yenidu Hosa Daali
Yedeyali Kaadata
Olavina Gadiyali Nanna Paali
Preeti Chata

Kachaguli Iduthide Sihigaali
Manasina Hoodota
Janiside Kanasali Kiruchaali
Preethi Hata

Kangala Ee Sanjege
Olidide Naachike
Mudidide Sampige

Are Are Yenidu Hosa Daali…

Nee Nanna Olavu
Nee Nanna Geluvu
Nee Nanna Aleyu
Nee Nanna Kadalu

Are Are Yenidu Hosa Daali
Yedeyali Kaadaata
Nusulide Olavina Gadireke
Yaakee Thara

Nee Nanna Olavu
Nee Nanna Geluvu
Nee Nanna Aleyu
Nee Nanna Kadalu

Lajjeya Bhaashe Gejjeya Haadu
Karagatha Eega Nee
Kavi Ninninda Sankocha Athiyaagide

Hoovina Vamsha Balliya Amsha
Nededare Neenu
Naa Marethenu
Ee Daari

Are Are Yenidu Hosa Daali
Yedeyali Kaadata
Olavina Gadiyali Nanna Paali
Preeti Chata

Kachaguli Iduthide Sihigaali
Manasina Hoodota
Janiside Kanasali Kiruchaali
Preethi Hata

Ninnaya Chandavu Onthara Selethavu
Beledide Sangavu

Are Are Yenidu Hosa Daali

Nee Nanna Olavu (Olavu)
Nee Nanna Geluvu (Geluvu)
Nee Nanna Aleyu (Aleyu)
Nee Nanna Kadalu (Kadalu)

Tags: