• ಖುಶ್ ಖುಶ್ - Kush Kush Lyrics - Chamak

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಖುಶ್ ಖುಶ್ - Kush Kush Song Lyrics

ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ದ್ವಾಪರ ಕಾಲ
ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಬೆಣ್ಣೆ ಚೋರ 

ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಈ ಕಲಿಗಾಲ 
ಇಲ್ಲು ಒಬ್ಬ ಮುದ್ದು ಪೋರ 

ಮಿಂಚು ನೋಟಗಾರ 
ಪಂಚು ಮಾತುಗಾರ 
ಸಂಚು ಮೋಡಿಗಾರ 

ಶೂರ ಸುಕುಮಾರ 
ಗೋಲ್ಡನ್ನು ಸ್ಟಾರು 

ಸಾಗರದಂಚಿನ 
ಬಿಸಿ ಮರಳ ಮುಟ್ಟೋಣ 
ಎತ್ತರ ಶಿಖರವ ಏರಿ 
ತುತ್ತುದಿಯ ತಟ್ಟೋಣ 

ಒಂದೆಡೆ ಎಲ್ಲು ನಿಲ್ಲದೆ 
ಈ ಜಗವ ತಿರುಗೋಣ 
ಭುವಿಯಲಿ ಸಕಲ ಜೀವಿಯು 
ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಾಳೋಣ 

ಈ ಖುಷಿಯ ವೇಳೆ 
ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಾಳೆ 
ಬೆಯ್ಸು ನಿನ್ನ ಬೇಳೆ 
ಹಂಗೆ ಜಮಾಯ್ಸು 

ತಪ್ಪು ಮಾಡೊ ವಯಸು 
ಬಿಟ್ಟ ಪದವ ತುಂಬ್ಸು 
ನಶೆ ಹಂಗೆ ಏರ್ಸು 
ಚಿಂದಿ ಉಡಾಯ್ಸು 

ಖುಶ್ ಖುಶ್ ಇವ ಜಾದುಗಾರ 
ಖುಶ್ ಖುಶ್ ಇವ ಮೋಜುಗಾರ 
ಖುಶ್ ಖುಶ್ ಇವ ಹಾಡುಗಾರ 

ಖುಶ್ ಖುಶ್ ಇವ ಚಿತ್ತ ಚೋರ 
ಖುಶ್ ಖುಶ್ ಇವ ಜೋಕುಮಾರ 
ಖುಶ್ ಖುಶ್ ಇವ ಚಲಗಾರ 

ಇವಲಣೆ ನೋಡಲು ಸೂರ್ಯ ಬರುವ 
ಇವಳಿಗಾಗಿಯೆ ಚಂದ್ರ ಕಾಯುವ 
ಇವಳೆ ಸುತ್ತ ನಿಂತು ತುಳಸಿ ಕಾದಿದೆ 
ಇವಳೆ ಬಿಡಿಸಲೆಂದು ರಂಗೋಲಿ ಬಯಸಿದೆ 

ಮೊಗ ತುಂಬ ಲಜ್ಜೆ 
ಕಟ್ಟುತಾಳೆ ಗೆಜ್ಜೆ 
ತಾಳ ತಕ್ಕ ಹೆಜ್ಜೆ 
ನಾಟ್ಯ ಮಯೂರಿ 

ಕಳ್ಳ ನೋಟ ಚೆಂದ 
ಮಗು ಮಕರಂದ 
ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಂದ 
ಕನ್ಯಾ ಕುಮಾರಿ 

ತುಸು ತಂಟೆಕೋರ 
ಪ್ರೀತಿ ತೋಟಗಾರ 
ಹಂಚೊ ಸಾಹುಕಾರ 
ನಮ್ಮ ಸಾಲಗಾರ 
ಗೋಲ್ಡನ್ನು ಸ್ಟಾರು 

ಖುಶ್ ಖುಶ್ ಇವ ಜಾದುಗಾರ 
ಖುಶ್ ಖುಶ್ ಇವ ಮೋಜುಗಾರ 
ಖುಶ್ ಖುಶ್ ಇವ ಹಾಡುಗಾರ 

ಖುಶ್ ಖುಶ್ ಇವ ಚಿತ್ತ ಚೋರ 
ಖುಶ್ ಖುಶ್ ಇವ ಜೋಕುಮಾರ 
ಖುಶ್ ಖುಶ್ ಇವ ಚಲಗಾರ 

----------English----------

Kristha Purva Dwapara Kaala
Idda Obba Benne Chora

Kristha Shaka Ee Kaligaala
Illu Obba Muddu Pora

Minchu Notagaara
Punch-u Maathugaara
Sanchu Modigaara

Shoora Sukumaara
Golden-u Staarru

Sagaaradanchina
Bisi Marala Muttona

Etthara Shikarava Eeri
Thuthidiya Thattona

Ondede Yellu Nillade
Ee Jagava Thirugona

Bhuviyalli Sakala Jeeviyu
Jotheyaagi Baalona

Ee Khushiya Vele
Sigodilla Naale
Beysu Ninna Bele
Hange Jamaysu

Thappu Mado Vayasu
Bitta Padava Thumbsu
Nashe Hange Yersu
Chindi Udaysu

Kush Kush Iva Jaadugaara
Kush Kush Iva Mojugaara
Kush Kush Iva Haadugaara

Kush Kush Iva Chitta Chora
Kush Kush Iva Jokumaara
Kush Kush Iva Chalagaara

Ivalane Nodalu Soorya Baruva
Ivaligagiye Chandra Kayuva
Ivale Sutha Ninthu Tulasi Kaadide
Ivale Bidisalendu Rangoli Bayaside

Moga Thuma Lajje
Kattutale Gejje
Thala Thakka Hejje
Natya Mayoori

Kalla Nota Chenda
Magu Makaranda
Dharegilidu Banda
Kanya Kumaari

Thusu Thantekora
Preethi Thotagaara
Hancho Saahukaara

Namma Saalagaara
Goldenu Staarru

Kush Kush Iva Jaadugaara
Kush Kush Iva Mojugaara
Kush Kush Iva Haadugaara

Kush Kush Iva Chitta Chora
Kush Kush Iva Jokumaara
Kush Kush Iva Chalagaara

Tags: