• ಚಂದ ಚಂದ - Chanda Chanda Lyrics - Anjani Putra

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಚಂದ ಚಂದ - Chanda Chanda Song Lyrics

ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮಾರ್ರೆ ನಂಗೆ 
ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಕಂಡ್ರೆ 
ಒಂದು ಚೂರು ಬೈಯುದಿಲ್ಲ 
ರಾತ್ರಿ ಕುಡ್ಕಂ ಬಂದ್ರೆ 

ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮಾರ್ರೆ ನಂಗೆ 
ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಕಂಡ್ರೆ 
ಒಂದು ಚೂರು ಬೈಯುದಿಲ್ಲ 
ರಾತ್ರಿ ಕುಡ್ಕಂ ಬಂದ್ರೆ 

ಟಿವಿ ರೇಡಿಯೊ ಎಂತ ಬೇಡ 
ಅವ್ಳು ಮನೆಗಿದ್ರೆ 
ಅವ್ಳು ಉಂಬ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಣಿ 
ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ ದೆ 
ನನ್ ಕಿಂತ ಚೂರು ದಪ್ಪ 
ಆರು ನಂಗೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲೆ 
ಅವ್ಳು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ರೆ 
ನಂಗೆ ಮಾತೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲೆ 
ಅವ್ಳು ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊ ಬಂದು ಎದ್ರಿಗ್ ನಿಂತ್ 
ಕೂಡ್ಲೆ ಮನ್ಸ್ ಹೆಳತ್ ಒಂದು ಮಾತು 

ಚಂದ ಚಂದ ಚಂದ ಚಂದ ನನ್ ಹೆಂಡ್ತಿ
ಮೂಗಿನ್ ತುದಿಲ್ ಸೊಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ
ಚಂದ ಚಂದ ಚಂದ ಚಂದ ನನ್ ಹೆಂಡ್ತಿ
ನನ್ನಂತ ಗಂಡನಿಗೆ ಅವ್ಳೆ ಆಸ್ತಿ

ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಮನದಂಗಳದಲ್ಲಿ
ರಂಗೋಲಿ ಇಡುವ ಕೈಯ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮರೆಯಲಿ
ಬೀಸೊ ಗಾಳಿ ತಾಗಿ ಮುಂಗುರುಳು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು
ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕಾಣುತಾಳೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಹೇಳಲಿ
ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲೆ ಬೈಯ್ಯೊ ಮಾತು 
ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಂದರಿ 
ಊರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಕೆಟ್ಟು ಬದುಕು ದೊಂಬರಾಟ ಆದ್ರು 
ಸಾಯೊ ತನಕ ಹೆಗಲ ನೀಡೊ ವಿಷ್ವ ಸುಂದರಿ 
ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯೂಟಿ ಎದುರು ಕಂಡ್ರು ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನ್ 
ಕಂಡು ಮನಸು ಹೇಳತ್ ಒಂದು ಮಾತು 

ಚಂದ ಚಂದ ಚಂದ ಚಂದ ನನ್ ಹೆಂಡ್ತಿ 
ಮೂಗಿನ್ ತುದಿಲ್ ಸೊಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ 
ಚಂದ ಚಂದ ಚಂದ ಚಂದ ನನ್ ಹೆಂಡ್ತಿ 
ನನ್ನಂತ ಗಂಡನಿಗೆ ಅವ್ಳೆ ಆಸ್ತಿ 

ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮಾರ್ರೆ ನಂಗೆ ನನ್ ಗಂಡ ಅಂದ್ರೆ 
ಕೆನ್ನೆ ಕೆಂಪ್ ಆತ್ ಕಾಣಿ ಅವ್ರು ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ 
ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂತ ಬ್ಯಾಡ ಅವ್ರ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ರೆ 
ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ದೂರ ಆತ್ ಅವ್ರು ಒಮ್ಮೆ ನಕ್ರೆ 
ನನ್ ಕಿಂತ ಮಾತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆರು ನಂಗೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಯೆ 
ಹೆಂಡ್ತಿ ಮಾತು ಕೆಂಬೊ ಗಂಡ ಸಿಕ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲೆ 
ಅವ್ರು ಪಂಚೇನ್ ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣು ಹೊಡ್ದ ಕೂಡಲೆ 
ಮನ್ಸ್ ಹೇಳತ್ ಒಂದ್ ಮಾತು 

ಚಂದ ಚಂದ ಚಂದ ಚಂದ ನನ್ನ ಗಂಡ 
ಕಣ್ಣಿನಾಗೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ 
ಚಂದ ಚಂದ ಚಂದ ಚಂದ ನನ್ನ ಗಂಡ 
ಬೈದ್ರೂನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ 

-----------English-----------

Bhaari Kushi Marre Nange
Nanna Hendthin Kandre
Ondu Churu Bayyudilla
Rathri Kudkand Bandre

Bhaari Kushi Marre Nange
Nanna Hendthin Kandre
Ondu Churu Bayyudilla
Rathri Kudkand Bandre

Tv Radio Entha Beda
Avlu Manegidre
Avlu Umbthe Illa Kaani
Naanu Oota Mad De
Nan Kintha Churu Dappa
Aaru Nange Addilye
Avlu Kannu Bitre
Nange Maathe Baththille
Avlu Seere Utkobandu Edrig Ninth
Koodle Mans Helath Ondu Maathu

Chanda Chanda Chanda Chanda Nan Hendthi
Moogin Thudili Solpa Sittu Jaasthi
Chanda Chanda Chanda Chanda Nan Hendthi
Nannantha Gandanige Avle Aasthi

Maneya Baagilalli Manadangaladalli
Rangoli Iduva Kaiyya Hyange Mareyali
Beeso Gaali Thagi Mungurulu Kelage Ilidu
Eshtu Chanda Kaanuthaale Hyange Helali
Dharma Dharmakke Kanninalle Baiyyo Maathu
Nodidaaga Nanna Hendthi Swapna Sundari
Oora Maathu Keli Kettu Baduku Dombaraata Aadru
Saayo Thanka Hegala Needo Vishwa Sundari
Eshte Beauty Eduru Kandru Nanna Hendthin
Kandu Manasu Helath Ondu Maathu

Chanda Chanda Chanda Chanda Nan Hendthi
Moogin Thudili Solpa Sittu Jaasthi
Chanda Chanda Chanda Chanda Nan Hendthi
Nannantha Gandanige Avle Aasthi

Bhari Kushi Marre Nange Nan Ganda Andre
Kenne Kemp Aath Kaani Avru Hathra Bandre
Chinna Belli Entha Byada Avr Preethi Sikre
Ella Kashta Doora Aath Avru Omme Nakre
Nan Kintha Maath Kammi Aaru Nange Addilye
Hendthi Maathu Kembo Ganda Sikre Sakalle
Avru Panchen Eththi Katti Kannu Hod’Da Koodale
Mans Helath Ond Maatth

Chanda Chanda Chanda Chanda Nanna Ganda
Kanninaage Sanne Maadi Appikonda
Chanda Chanda Chanda Chanda Nanna Ganda
Baidrunu Maththe Nanna Oppikonda

Tags: