• ಹಸಿ ಬಿಸಿ - Hasi Bisi Lyrics - College Kumar

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಹಸಿ ಬಿಸಿ - Hasi Bisi Song Lyrics

Hasi Bisi Hrudayavu
Horatide Ninna Himbaalisi
Joteyali Jagavane
Mareyalu Nanagu
Tumba Kushi
Kareya Needali
Bayasi Keetale
Neenendare Nanageegale
Yentha Kavthuka
Khalanaayaka Neeneke
Aakarshaka
 
Hasi Bisi Hrudayavu
Horatide Ninna Himbaalisi
Joteyali Jagavane
Mareyalu Nanagu
Tumba Kushi
 
Santhelli Onchooru
Kai Sokuvaaga
Jeevake Laksha Deepotsava
E Kanna Tereyalli
Minchuthiro
samaachaara Neeninnu
Odillava
Kanasondanu Heneyuthide
Nanna Kalpane
Neraverisu Ne Bandu
Udghaatane

Hasi Bisi Hrudayavu
Horatide Ninna Himbaalisi
Joteyali Jagavane
Mareyalu Nanagu
Tumba Kushi

Inyaarallu Kooda
Na Kooda Na
Kaanadantha
Divya Kidiyondu
Ninnallide
Yelliddaru Jeeva
Ninnondige
Idi Raathri Maleyante
Maathadide
Maremaachuva
Gadi Daatide
Nanna Akkare
Prathi Spandisu
Ne Bega Gothadare

Hasi Bisi Hrudayavu
Horatide Ninna Himbaalisi
Joteyali Jagavane
Mareyalu Nanagu
Tumba Kushi

Tags: