• ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ - Early Morning Lyrics - Dalapathi

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ - Early Morning Song Lyrics

Early Morning Yaav Magalal Eddano
Dash Aagi Hoyithu Ladiesu Jinkege
Enagadiddaru Yetagadiddaru
Damageu Agide Badapaayi Jinkege
Aa Color Color Kannugala Modi
Maadthu Manasan Black White Nodi
Touchu Aagi Heat Aag Hoythu Body
Nodi Modi Haadi Lovveu Song Ge

Early Morning Yaav Magalal Eddano
Dash Aagi Hoyithu Ladiesu Jinkege

Bombaatu Ninna Ee Styleu En Maadli
Neenu Ailu Pailu Express Railu

Ee Lovenal Bidmel Ailu Pailu Common
Naanu Shahajahanu
Aa Taj Mahal Katde Hodru Naanu
30-40 Sitenal Ondu Mane Kat’thin Bidu Chinna

Early Morning Yaav Magalal Eddano
Dash Aagi Hoyithu Ladiesu Jinkege
Aa Color Color Kannugala Modi
Maadthu Manasan Black White Nodi
Touchu Aagi Heat Aag Hoythu Body
Nodi Modi Haadi Lovveu Song Ge

Early Morning Yaav Magalal Eddano
Dishum Aayithu Hoyithu Ladiesu Jinkege

 

Early Morning Yaav Magalal Eddano
Dash Aagi Hoyithu Ladiesu Jinkege

Heratu Beatu Joragide
Eddu Biddu Love Aagide
Aadru Body Heat Aagide
No No No No Tension
Avla Lokku Super Ide
Solpa Smileu Bekagide
She Is An Angella Ade Thane Confusion..

Petrol Rateú Eshtadaru Innu Chinthe Illa
Naanu Hinde Suththode
Aval Maneya Addressu Sikkovaregu Irtini
Neeru Geeru Thindi Pandi Enu Ginu Thinnadene

Tags: