• ಗುನು ಗುನುಗುವ - Gunu Gunuguva Lyrics - Dalapathi

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಗುನು ಗುನುಗುವ - Gunu Gunuguva Song Lyrics

Gunu Gunuguva Haadinanthe
Edeyolagade Neenu Ninthe
Badi Sariside Bere Chinthe
Nanna Jagavinnu Neene Anthe
Ninna Jothe Nage Yaake Heege
Ellava Geluvantha Hummassu
Ee Pari Sharanaade Naanu Ninge
Adu Yaako Yaako

Ninnondige Iro Ella Kshana
Hithavaagide Nanagee Jeevana
Hegadaru Nanagondu Sala
Sigabaarade Ninna Aalingana
Elligo Eledoyyo Kaala Haage
Mellane Seleyodu Heegeke
Ninnanu Kenakoke Aase Nange
Adu Yaako Adu Yaako Adu Yaako

Maathillada Savi Sambhashane
Nadesoke Ninge Goththide
Innethake Bidu Aashvaasane
Nanna Jeevavu Ninade Aagide
Yaavude Anumaana Illa Nange Innu
Nannaya Jothegaara Neene
Ellavu Bidaballe Innu Naanu
Ninagaagi Ningaagi..

Gunu Gunuguva Haadinanthe
Edeyolagade Neenu Ninthe
Badi Sariside Bere Chinthe
Nanna Jagavinnu Neene Anthe
Gunu Gunuguva Haadinanthe
Edeyolagade Neenu Ninthe
Badi Sariside Bere Chinthe
Nanna Jagavinnu Neene Anthe

Tags: