• ವಾ ರೆ ವಾ - WAH RE WAH Lyrics - Dalapathi

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ವಾ ರೆ ವಾ - WAH RE WAH Song Lyrics

Wah Re Wah Ee Ninna Nota Baa Baa
Wah Re Wah Thandaaythu Nanna Jeeva
Beda Nangenu Ondu Bidigaasu
Ninna Aalagi Irisu
Innu Preethili Naanu Hasigoosu
Nange Ondu Sathi Kalisu

Balle Balle Balle Balle Balle Balle Balle Balle
Balle Balle Balle Balle Balle Balle Balle Balle

Kallana Kannige Bidde Ethake
Muththu Rathna Moote Hoththu
Dochade Hodare Ee Janma Helu Neene
Yaake Nange Bekagiththu
Nanna Hathoti Nangeega Ellide
Intha Pajeethi
Thumbaane Haayagide

Balle Balle Balle Balle Balle Balle Balle Balle
Balle Balle Balle Balle Balle Balle Balle Balle

Entha Chandaano Ee Ninna Sahavaasa
Nanna Muddaada Raakshasa
Meese Anchali Sanna Mandahaasa
Thumba Kaaduththe Manasa
Gatti Gundige Irabeku Gandige
Intha Andada Eduru
Illa Andare Thumbane Thondare
Haari Hoyitheega Usiru

Wah Re Wah Ee Ninna Nota Baa Baa
Wah Re Wah Thandaaythu Nanna Jeeva
Beda Nangenu Ondu Bidigaasu
Ninna Aalagi Irisu
Innu Preethili Naanu Hasigoosu
Nange Ondu Sathi Kalisu

Balle Balle Balle Balle Balle Balle Balle Balle
Balle Balle Balle Balle Balle Balle Balle Balle

Tags: