• ಸಕ್ಕರೆ ಹಂಗೆ - Sakkare Hange Lyrics - Upendra Matte Baa

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಸಕ್ಕರೆ ಹಂಗೆ - Sakkare Hange Song Lyrics

Sakkare Hange Nagthane
Chandirananthe Kaanthane
Baanadanathe Bandu Ninthawne

Maigella Gandha Hachchona
Kayyi Kaalu Oththona
Irodnella Badse Bidona
Hey Kai Kaal Katti Nan Mai Mele Bandaaga
Nodta Kannaysi Nan Thabbikondaaga
Hege Odogode Hege Bittogode

Rasika Raaja Rathiya Raaja
Ondu Chitteyannu Kooda Muttalaara
Rasika Raaja Rangu Raaja
Ondu Hakkiyannu Paapa Nodalaara

Notadalle Ivanu Nagu Meet Bidthane
Maathu Aadtha Aadtha Modi Maadbidthane
Pakkadalle Kunthre Aase Huttisthane
Olleyvnu Olleyvnu Ankondre Ivnu
Hokkala Suththa Kann Haaysthane
Kaamannana Maathannella Neevinnu Kelbitre
Ellhogi Avchkotheere Illa Ellhogi Serkotheere

Rasika Rasika Rasika Rasika Rasika Rasika
Rasika Raaja Rathiya Raaja
Ondu Chitteyannu Kooda Muttalaara
Rasika Raaja Rangu Raaja
Ondu Hakkiyannu Paapa Nodalaara

Suthlurallellu Inthavnu Illa
Pillangovile Mansu Kadithanalla
Edeya Olage Inuki Vishaya Thilithanalla
Baala Krishnanu Ankondre Ivanu
Benne Thindange Nanne Tinkonthavne
Undadodu Kondadodu Muddadodu Guddadodu
Thappantha Nangen Goththu
Machche Iruvavnge Siguva Soththu

Rasika Raaja Rathiya Raaja
Ondu Chitteyannu Kooda Muttalaara
Rasika Raaja Rangu Raaja
Ondu Hakkiyannu Paapa Nodalaara

Tags: