• ಮನಸಾರೆ ಇಂದು - Manasaare Indu Lyrics - Vaira

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಮನಸಾರೆ ಇಂದು - Manasaare Indu Song Lyrics

Aiylesa.. Aiylesa..
Aiylesa.. Aiylesa..
Aiylesa.. Aiylesa..
Aiylesa.. Aiylesa..

Manasaare InduKelale Mathondu
Neene Jothe Beku Endu
Naanage Bandu
Kodale Muthondu
Nenapaguvanthe Endu
Baanininda Ilidu Banda
Nanna Baala Devi Neena
Na Kaano Saviganasa
Aramaneyalli
Nannalo Arasi Neena

Aiylesa.. Aiylesa..
Aiylesa.. Aiylesa..
Aiylesa.. Aiylesa..
Aiylesa.. Aiylesa..

Mugilacheyinda Nanna
Sera Band
Surasundari Neena
Khali Badukalli
Rangoli Yereda
Athi Cheluve Neena
Januma Poorthi
Jothege Neene Iralu
Nanage Bandhu Balaga
Yake Innu
Na Kaano Saviganasa
Aramaneyalli
Nannalo Arasi Neena

Tags: