• ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಲಿ - Enappa Maadli Lyrics - Dhairyam

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಲಿ - Enappa Maadli Song Lyrics

Aaa..

Shivappa Kayo Thande,
Mooru Loka Swami Deva
Ivngu Avlgu Jodi Maadi Kaapadeya?
Harane...

Enappa Maadli Naanu?
Aagihode Ivala Fan-u,
Nangu Avlgu Jodi Maadi Kaapadeya?
Ayyo.. (2 Times)

Oota Tinno Moode Illa..
Main Kya Karu?
Nidde Nange Barta Illa,
Main Kya Karu?

Metro Bandu Meterodtilla,
Main Kya Karu?
Auto Sala Teerta Illa
Main Kya Karu?

Kaadu Kaadu Susthagoithu,
Main Kya Karu?
Maneya Dari Marthe Hoitu,
Main Kya Karu?

Nanna Dovuu Kai Kottodlu,
Main Kya Karu?
Rakhi Katti Anna Andlu,
Main Kya Karu?

Smile-li Nalle Signal Kotlu,
Main Kya Karu?
Ninte Irla Munde Hogla,
Main Kya Karu?
Monne Inda Manegogilla (2times)
Main Kya Karu?
Porke Hidkondu Hendti Kaitavle,

Main Kya Karu?(12 Times)

Enappa Maadli Naanu?
Aagihode Ivala Fan-u,
Nangu Avlgu Jodi Maadi Kaapadeya? (2 Times)

Poojare..! Harake Hotru Beeltha Illa
Main Kya Karu?
Urlu Seve Use Agtilla,
Main Kya Karu?

Gandhi Note-u Hundige Bittu,
Main Kya Karu?
Chilre Kaasu Tattege Bittu,
Main Kya Karu?

Selfi Alle Mulgogavle,
Main Kya Karu?
Khulfi Kaili Kargogtaite,
Main Kya Karu?

Homework Madalilla,
Main Kya Karu?
Teacher-u Baitare,
Main Kya Karu?

Yettakondu Portagbilla,
Main Kya Karu?
Slate Hidsi Olgakbitre,
Main Kya Karu?

Maneya Munde Naie Ondaite, (2 Times)
Main Kya Karu?
Soutu Hidkondu Avr Amma Kaitavre,
Main Kya Karu?(12 Times)

Shivappa Kayo Thande,
Mooru Loka Swami Deva
Ivngu Avlgu Jodi Maadi Kaapadeya? (2 Times)

Harane...

Tags: