• ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯಲ್ಲು - Pratiyobba Prajeyallu Lyrics - Huliraaya

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯಲ್ಲು - Pratiyobba Prajeyallu Song Lyrics

Pratiyobba Maneyallunu Ondu Huliyu Adagide
Badukak Bitre Aa Huliyanna Manushyang Irtade Maryade
Kaadin Raaja Kaadallidre Ellargunu Ollede
Naadig Bandu Bakshagaladre Ellargunu Kaadide
Tigerrrrrr Save The Tigerrrr
Tigerrrrrr Save The Tigerrrr

Huliyu Endu Huliye Tigerrr Hullu Tinnok Agalla
Huliyu Enne Hodyalla Adu Navilina Haage Kunyalla

Huliyu Endu Huliye Tigerrr Hullu Tinnok Agalla
Huliyu Enne Hodyalla Adu Navilina Haage Kunyalla

Hulirayange Enimeis Illa Idre Tumba Tumba Kammine
Huliraayan Kenakidare Yamaraajan Jothege Journey Ne
Tigerrrrrr Save The Tigerrrrrrrr
Tigerrrrrr Save The Tigerrrrrrrr

Huliyu Schoolige Hogilla Kaadu Avana Shaalene
Abcd Gottilla Matru Bhashe Kannadane

Kannad Gottilla Andre Agabahudeno Thondre
Kannada —– Kaliyiri Kannada Muchkondu
Karnatakada Hulige Kannada Amlajanakane
Kannad’dalle Helkotre Englishu Kooda Kalithaane
Tigerrrr Save The Tigerrrr
Tigerrrr Save The Tigerrrr

Ladies And Gentlemen Listen To The Tigerrr Now
Please Wear Your Ear Phone The Tiger Is Going To Roar Now

Neen Nadeyo Haadiyalli Nan Hejje Guruthugalu
Ninnadeya Baditadali Nannusira Digilugalu

Neen Nadeyo Haadiyalli Nan Hejje Guruthugalu
Ninnadeya Baditadali Nannusira Digilugalu

Bhaya Ninnade Hone Nannalla
Neen Saayo Saavge Naan Niddegedalla
Egarad’de Idre Yargenu Maadalla
Hasivagok Bitre Utanu Bidalla
Kaadu Kaayuva Huliraya
Rowdy Kedi Gala Mane Kaaya
Tigerrrrrr Save The Tigerrrr
Tigerrrrrr Save The Tigerrrr

Tags: