• I Am Your Fan Lyrics - Satya Harishchandra

Download Kannada Songs Lyrics Android App

I Am Your Fan Song Lyrics

Fan Fan Fan Fan Fan Fan Fan 
I Am Your Fan Fan Fan Fan Fan Fan Fan Fan
Fan Fan Fan Fan Fan Fan Fan 
I Am Your Fan Fan Fan Fan Fan Fan Fan Fan
 
Naanu Oorige Bandonu Baarige Barde Irthina..? 
Baaral One Plussu One Kotre, 
Byaada Annonu Kudukaanaa..? 
Idi Mandyage Nammotle Famoussu.. 
Namma Hubli Khanavalige Daya Maadsu. 
Nanu Mandyage Bandonu Mudde Saar Thinde Hoythina? 
Fan Fan Fan Fan Fan Fan Fan 
Ivnu Hublige Hodonu Mirchi Na Kachde Irthana? 
Fan Fan Fan Fan Fan Fan Fan 
I Am Your Fan Fan Fan Fan Fan Fan Fan Fan 
 
Comedee Timinge Dialogueal Riminge 
Aagode Aagode Naaninge Fanuu.. 
Fanu Fanu Fanu Fanu 
Nooradi Cut Outu Heartalli Katbittu 
Haalina Abhisheka Ning Maadthin Naanu. 
Fansu Heldange Kelode Nam Duty.. 
Innu Life Longu Niv Nanna Property.. 
Khaathe Kandaya Kat Bittu Payana Hakde Bidthina.. 
Fan Fan Fan Fan Fan Fan Fan 
Onde Site Alli Erderdu Bildingu Katde Na Bidtina? 
Fan Fan Fan Fan Fan Fan Fan 
I Am Your Fan Fan Fan Fan Fan Fan Fan Fan 
 
Kabbina Gaddege Kadane Nugdange 
Adyaksha Nan Mansige Nugbitte Ninu. 
Fanu Fanu Fanu Fanu 
Hublige Dharwada Iddange Nin Kooda. 
Hachkondu Tabkondu Irtini Naanu. 
Eegin Kaaldalli Ond Sikkode Kasta. 
Eldeldu Sikkid Yaava Janmad Adrustha. 
Geddid Aagoythu Gandsagi Gadgena Erde Irthana.. 
Fan Fan Fan Fan Fan Fan Fan 
Onde Kolalli Doleredu Dabbaisi Badide Bidtana? 
Fan Fan Fan Fan Fan Fan Fan 
I Am Your Fan Fan Fan Fan Fan Fan Fan Fan
Tags: