• ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತೈತೆ - Bombe Heluthaithe Lyrics - ರಾಜಕುಮಾರ

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತೈತೆ - Bombe Heluthaithe Song Lyrics

ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತೈತೆ 
ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತೈತೆ 
ನೀನೆ ರಾಜಕುಮಾರ 

ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತೈತೆ 
ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತೈತೆ 
ನೀನೆ ರಾಜಕುಮಾರ 

ಹೊಸ ಬೆಳಕೊಂದು ಹೊಸಿಲಿಗೆ ಬಂದು 
ಬೆಳಗಿದೆ ಮನೆಯ ಮನಗಳ ಇಂದು 
ಆರಾಧಿಸೊ ರಾರಾಧಿಸೊ ರಾಜರತ್ನನು

ಆಡಿಸಿಯೆ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿಯೆ ನೋಡು 
ಎಂದು ಸೋಲದು ಸೋತು ತಲೆಯ ಬಾಗದು 

ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತೈತೆ 
ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತೈತೆ 
ನೀನೆ ರಾಜಕುಮಾರ 

ಗುಡಿಸಲೆ ಆಗಲಿ ಅರಮನೆ ಆಗಲಿ 
ಆಟವೆ ನಿಲ್ಲದು 
ಎಂದು ಆಟ ನಿಲ್ಲದು 

ಹಿರಿಯರೆ ಇರಲಿ ಕಿರಿಯರೆ ಬರಲಿ 
ಬೇಧವೆ ತೋರದು ಎಂದು ಬೇಧ ತೋರದು 

ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿರುವ 
ಆಕಾಶ ನೋಡದ ಕೈಯ ನಿನದು 
ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಿರುವ

ಜೊತೆಗಿರು ನೀನು ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೆ 
ಹಣ್ಣೆಲೆ ಕಾಯೊ ವಿನಯಿದಿ ಹೀಗೆ 

ನಿನ್ನನು ಪಡೆದ ನಾವು ಪುನೀತ 
ಬಾಳು ನಗು ನಗುತ 

ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತೈತೆ 
ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತೈತೆ 
ನೀನೆ ರಾಜಕುಮಾರ 

ತಾನೆ ಉರಿದು ಮನೆಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವ ದೀಪವಿದು 
ನಂದಾ ದೀಪವೇ ಇದು 
ಆಡಿಸುವಾತನ ಕರುಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವು 
ಸಮಯದ ಸೂತ್ರ ಅವನದು 

ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಕಥೆಯ ಹೇಳಿತು ಈ ಬೊಂಬೆ 
ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜನಂಗೆ ನೀನು ಬಂದೆ 

ಯೋಗವು ಒಮ್ಮೆ ಬರುವುದು ನಮಗೆ 
ಯೋಗ್ಯತೆ ಒಂದೆ ಉಳಿವುದು ಕೊನೆಗೆ 

ಸೂರ್ಯನೊಬ್ಬ ಚಂದ್ರನೊಬ್ಬ 
ರಾಜನೂ ಒಬ್ಬ 
ಈ ರಾಜನೂ ಒಬ್ಬ 

ಆಡಿಸಿಯೆ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿಯೆ ನೋಡು 
ಎಂದು ಸೋಲದು ಸೋತು ತಲೆಯ ಬಾಗದು 

ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತೈತೆ 
ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತೈತೆ 
ನೀನೆ ರಾಜಕುಮಾರ 

--------------English--------------

Bombe Heluthaithe Matte Heluthaithe

Neene Raajakumara

Bombe Heluthaithe Matte Heluthaithe
Neene Raajakumara

Hosa Belakondu Hosilige Bandu
Belagide Maneya Managala Indu
Aaraadhiso Raaradhiso Raajaratnanu

Aadisiye Nodu Beelisiye Nodu
Endu Soladu Sothu Thaleya Baagadu

Bombe Heluthaithe Matte Heluthaithe
Neene Raajakumara

Gudisale Aagali Aramane Aagali
Aatave Nilladhu Endu Aata Nilladu

Hiriyare Irali Kiriyare Barali
Bedhave Thoradhu Endu Bedha Thoradhu

Ella Iddu Enu Illadha Haage Badukiruva
Aakasha Nodadha Kaiye Ninadhu
Preethi Hanchiruva

Jothegiru Neenu Appana Haage
Hannele Kaayo Vinayadhi Heege
Ninnanu Padedha Naavu Puneetha
Baalu Nagu Nagutha

Bombe Heluthaithe Matte Heluthaithe
Neene Raajakumara

Thaane Uridhu Manege Belaku Koduva Deepavidhu
Nanda Deepave Idhu
Aadisuvaathana Karuneya Mele Namma Paathravu
Samayadha Soothra Avanadhu

Ondu Mutthina Katheya Helithu Ee Bombe
Aa Katheyallidha Raajanange Neenu Bande

Yogavu Omme Baruvudhu Namage
Yogyathe Ondhe Ulivudhu Konege

Sooryanobba Chandranobba
Raajanu Obba
Ee Raajanu Obba

Aadisiye Nodu Beelisiye Nodu
Endu Soladu Sothu Thaleya Baagadu

Bombe Heluthaithe Matte Heluthaithe
Neene Raajakumara

Tags: