• ಕಥೆಯೊಂದ ಹೇಳಿದೆ - Katheyonda Helide Lyrics - ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಕಥೆಯೊಂದ ಹೇಳಿದೆ - Katheyonda Helide Song Lyrics

ದಮ್ ದರೆ 
ದಮ್ ದರೆ 
ದಮ್ ದರೆ ದಮ್ ದರೆ 
ದಮ್ ದಾ 

ದಮ್ ದರೆ ದಮ್ 
ದಮ್ ದರೆ 
ದರೆ ದಮ್ ದಮ್ ದಮ್ 

ದಮ್ ದರೆ 
ದಮ್ ದರೆ 
ದಮ್ ದರೆ ದಮ್ ದರೆ 
ದಮ್ ದಾ 

ದಮ್ ದರೆ ದಮ್ 
ದಮ್ ದರೆ 
ದರೆ ದಮ್ ದಮ್ ದಮ್ 

ಕಥೆಯೊಂದ ಹೇಳಿದೆ 
ಬರಿ ಗುರುತಗಳೇ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲಿ 
ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿನ ಬೆಂಚಲಿ 
ಕಾರಿಡಾರ್ ವಾಲಲಿ 
ಸಾಲದೆ 
ಗುರುತೊಂದನು ನಾ ಗೀಚಿದೆ 
ಫ್ರೆಂಡ್ ಶಿಪ್ಪಿನ ನೆಪದಲಿ 

ದಮ್ ದರೆ 
ದಮ್ ದರೆ 
ದಮ್ ದರೆ ದಮ್ ದರೆ 
ದಮ್ ದಾ 

ದಮ್ ದರೆ ದಮ್ 
ದಮ್ ದರೆ 
ದರೆ ದಮ್ ದಮ್ ದಮ್ 

ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆರಡು ಕ್ಲಾಸು 
ಮಾಸ್ ಬಂಕ್ ಆಗಿದೆ 
ಅಟ್ಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ನಮಗೆ 
ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಇಲ್ಲದೆ 

ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ ಅಂಕೆ 
ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣೆ 
ರೀವ್ಯಾಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೆರೆಡು ಪೇಪರ್ 
ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನನ್ನಾಣೇ... 

ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆರಡು ಕ್ಲಾಸು 
ಮಾಸ್ ಬಂಕ್ ಆಗಿದೆ 
ಅಟ್ಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ನಮಗೆ 
ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಇಲ್ಲದೆ 

ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ ಅಂಕೆ 
ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣೆ 
ರೀವ್ಯಾಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೆರೆಡು ಪೇಪರ್ 
ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನನ್ನಾಣೇ... 

ದಮ್ ದರೆ 
ದಮ್ ದರೆ 
ದಮ್ ದರೆ ದಮ್ ದರೆ 
ದಮ್ ದಾ 

ದಮ್ ದರೆ ದಮ್ 
ದಮ್ ದರೆ 
ದರೆ ದಮ್ ದಮ್ ದಮ್ 

ಕಥೆಯೊಂದ ಹೇಳಿದೆ 
ಬರಿ ಗುರುತಗಳೇ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲಿ 
ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿನ ಬೆಂಚಲಿ 
ಕಾರಿಡಾರ್ ವಾಲಲಿ 
ಸಾನವಿ... 
ನಮ್ಮೆಲರ ಕಥೆ ಪುಟದಲಿ 
ನಿನದೊಂದೆ ಹೆಸರಿದೆ 

ಫ್ರೆಂಡ್-ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಗಳ 
ಕಾಮನ್ ಅಲ್ಲವೆ 
ಕಾಂಪ್ರು ಮಾಡಿ ಮತ್ತರಿತುಕೊ
ಒಗ್ಗಟ್ಟಲಿ ಬಲವಿದೆ 

ಸೊಷಿಯಲ್ ಕಾಸಿಗೆ 
ಒಂದೆರಡು ಸ್ಟ್ರೈಕು 
ನೀನು ಮಾಡಲೆ ಬೇಕು 

ಕಾಲೆಝ್ ಲೈಫು ನಮಗೆಲ್ಲಿ ಸಾಕು 
ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಒಂದು ಬರೆದ್ ಹಾಕು 

ದಮ್ ದರೆ 
ದಮ್ ದರೆ 
ದಮ್ ದರೆ ದಮ್ ದರೆ 
ದಮ್ ದಾ 
ದಮ್ ದರೆ ದಮ್ 
ದಮ್ ದರೆ 
ದರೆ ದಮ್ ದಮ್ ದಮ್ 

------------English------------

Dum Dare
Dum Dare
Dum Dare Dum Dare
Dam Daa

Dum Dare Dum
Dum Dare
Dare Dum Dum Dum

Dum Dare
Dum Dare
Dum Dare Dum Dare
Dam Daa

Dum Dare Dum
Dum Dare
Dare Dum Dum Dum

Katheyonda Helide
Bari Guruthugale College Ali
Class Roomina Bench Ali
Corridor Wall Ali
Saalade..
Guruthondanu Naa Geechide
Friendhipina Nepadali

Dum Dare
Dum Dare
Dum Dare Dum Dare
Dam Daa

Dum Dare Dum
Dum Dare
Dare Dum Dum Dum

College Alli Modaleradu Classu
Mass Bunk Agide
Attendance Alli Shortageu Namage
Proxy Illade

Exams Alli Score Maadida Anke
Marks Card Nalli Kaane
Reevals Alli Onderadu Papers
Clear Aagodu Guarantee Nannaane..

 

College Alli Modaleradu Classu
Mass Bunk Agide
Attendance Alli Shortageu Namage
Proxy Illade

Exams Alli Score Maadida Anke
Marks Card Nalli Kaane
Reevals Alli Onderadu Papers
Clear Aagodu Guarantee Nannaane..

Dum Dare
Dum Dare
Dum Dare Dum Dare
Dam Daa

Dum Dare Dum
Dum Dare
Dare Dum Dum Dum

Katheyonda Helide
Bari Guruthugale College Ali
Class Roomina Bench Ali
Corridor Wall Ali
Saanavi…
Nammellara Kathe Putadali
Ninadonde Hesaride

 

Friendshipalli Ondhistu Jagala
Common Allave
Compro Maadi Mattarituko
Oggattalli Balavide

Social Causeige
Ondheradu Strikeu
Neenu Maadale Beku

College Lifeu Namagelli Saaku
Campus Alli Site Ondu Baredu Haaku

Dum Dare
Dum Dare
Dum Dare Dum Dare
Dam Daa

Dum Dare Dum
Dum Dare
Dare Dum Dum Dum

Tags: kirk, thirboki jeevana, kirik party, rakshith shetty, rashmika mandanna, samyuktha hegde, rishabh shetty