• Thraas Aakkathi - ತ್ರಾಸ್ ಆಕ್ಕತಿ Lyrics - Doddmane Hudga

Download Kannada Songs Lyrics Android App

Thraas Aakkathi - ತ್ರಾಸ್ ಆಕ್ಕತಿ Song Lyrics

Yaakko Hudga Maiyaage Hyangaithe
Naakku Januma Dhimaku Ningaithe

Nandhu Dharwada Hechigi Maath Byaada

Madhala Thali Kettethi Hangan Byaada
Itita Huchu Idiside Magana
Poorthi Hidisaka Aagalena Ninaga

Ommyaara Nakku Bidappa
Kenniya Kacchu Bidappa
Illa Thraas Aakkathi Jeevakke Thraas Aakkathi

Yaak Aakkathi Thraasu Yaak Aakkathi

Yaakka Hudugi Maiyaage Hyangaithi
Naaku Januma Dhimaku Ningaithi

Ili Sanjigi Gandasarollethana
Hechigi Irbaku
Kettaru Kadumi Keda Baaku
Namma Naachikige Elrappa Beli Aithi
Gandasaaragutti Baayi Muchinkendirabeku

Hare Hadagetru Sumasumaka Bejaara Bejaara
Marethu Maimuttu Hogli Thaga Hengaara Hengaara
Ondara Hejje Mundaka Idu Nee Vayasu Meeri Bili Dhaadi Moodadharolaga
Nangaara Mai Naduka Hengaara Kai Hidaka
Illa Thraas Aakkathi Jeevakka Thraas Aakkathi

Yaak Aakkathi Thraasu Yaak Aakkathi

Hadhinentara Quality Kansondhu Hidkandini Thadadhu
Agadhi Hatara Barabyaada
Nina Andhada Benkige Maimanasu Sutugondavu Namudhu
Innu Hechigi Sudubyaada

Male Bandhaaga Bithu Baku Illi Kela Illi Kela
Thene Bandhaaga Kattu Baku Illi Kela Illi Kela
Jeenu Thutiyaaga Aithanthaara Testu Nodaka Helubekana Ninaga
Nannali Ninna Kalaka Ninanna Neenu Padaka
Illa Thraas Aakkathi Ningu Thraas Aakkathi

Haalagethi Already Paalageithi

Yaakko Hudga Maiyaage Hyangaithe

Tags: