• Guruvara Sanje - ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ Lyrics - ಪವರ್

Download Kannada Songs Lyrics Android App

Guruvara Sanje - ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ Song Lyrics

Guruvara Sanje Naa Horatidde Aleyoke
Edurayithu Choodidaara Totta Mari Jinke
Bidde Bidde Bidde Erra Birri Bidde
Khali Heart-u Deal Agoithu
Naanu Love Ali Bidde
Seedha Saada Idde Ulta Palta Aade
Hengheng Idde Hengagode Ayyo Rama Rama
Ayyo Ayyo Paapa Noode Neenu Swalpa
Olle Huduga Annistaane Side Ali
Eno Swalpa Homba Chooru Illa Jamba
Neenu Preeti Maadu Agod Aagali

Guruvara Sanje Naa Horatidde Aleyoke
Edurayithu Choodidaara Totta Mari Jinke
Ayyo Ayyo Paapa Noode Neenu Swalpa
Olle Huduga Annistaane Side Ali
Eno Swalpa Homba Chooru Illa Jamba
Nee Preeti Maadu Agod Aagali

Jooragi Aaluva Kanda Ivalanna Kandaginda
Bai Tumba Naguva Chenda Noodo Govinda
Ratrili Kaano Chandra Hagalallu Kaane Aada
Guttagi Ivala Kenneli Bacchi Kuthkonda
Hunnime Huttode Ivala Kannale
Beeside Tangali Hoda Mele
Hoo Male Tumukutaale Ninthalle
Hengheng Idde Hengagode Ayyo Rama Rama
Ayyo Ayyo Paapa Noode Neenu Swalpa
Olle Huduga Annistaane Side Ali
Eno Swalpa Homba Chooru Illa Jamba
Nee Preeti Maadu Agod Aagali

Guruvara Sanje Naa Horatidde
Slate Alli Aa Aa Ee Ee
Barkotlu Nanna Amma
Tiddoke Helidante Andu Kelamma
Heart Alli L O V E Baredittu Ivala Nange
Tiddoke Heliddale Ille Kanamma
Kaamana Billane Kittu Kai Alli
Needuva Maayavi Ivale
Mellage Looti Aade Naan Illi
Hengheng Idde Hengagode Ayyo Rama Rama
Guruvaara Sanje Naa Horatidde Aleyoke
Edurayithu Choodidaara Totta Mari Jinke
Ayyo Ayyo Paapa Noode Neenu Swalpa
Olle Huduga Annistaane Side Ali
Eno Swalpa Homba Chooru Illa Jamba
Nee Preeti Maadu Agod Aagali

Tags: