• Yochane Madbeda - ಯೊಚ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ Lyrics - ಉಪ್ಪಿ 2

Download Kannada Songs Lyrics Android App

Yochane Madbeda - ಯೊಚ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ Song Lyrics

Katkond Hendtin Yaro Hotkond Hodre
Yochane Madbeda
Nambkond Kuttid Friends-u Kai Kot Hodre
Yochane Madbeda
Hutsid Maklu Ode Dabbakolli
Yochane Madbeda
Katsid Mane Duddu Yakbut Hogli
Yochne Maadbeda
Yochne Maade Helodh
Yochne Maadbeda
Tumba Yochne Maade Helodh
Yochane Madbeda

Katkond Hendtin Yaro Hotkond Hodre
Yochne Maadbeda
Nambkond Kuttid Friends-u Kai Kot Hodre
Yochne Maadbeda
Yochane Maade Helodh
Yochne Madbeda
Tumba Yochne Maade Helodh
Yochne Maadbeda

Hotte Hasdaga Hottene Keltade
Time Aituanta Yochne Maadi Yaake Unntiya
Bekendaga Baayi Maat Aadtade
Yochne Maaadi Baayi Bit Yake Panda Haaktiya
Body Aite Auto Mechanism
Self-u Drive-u Maadi Yaake Clash-u Maadtiya
Katkond Hendtin Yaro Hotkond Hodre
Yochne Maadbeda
Nambkond Kuttid Friends-u Kai Kot Hodre
Yochane Madbeda
Hutsid Maklu Ode Dabbakolli
Yochne Maadbeda
Katsid Mane Duddu Yakbut Hogli
Yochne Maadbeda
Yochne Maade Helodh
Yochane Madbeda
Tumba Yochne Maade Helodh
Yochne Maadbeda

Tannad Taane Tale Kelasa Maadtade
Benki Haakid Tale Vale Yaake Maadtiya
Total Body Ille Iddaaga
Brain-an Yaake Foot Ball Thara Yallo Vaditiya
Yochne Nilsok Aagalla Andre
Kelsad Bagge Yochne Maado Mugdhoitu Tondre
Katkond Hendtin Yaro Hotkond Hodre
Yochane Madabeda
Nambkond Kuttid Friends-u Kai Kot Hodre
Yochne Madbeda
Hutsid Maklu Ode Dabbakolli
Yochane Madbeda
Katsid Mane Duddu Yakbut Hogli
Yochne Maadbeda
Yochne Maade Helodh
Yochane Madbeda
Tumba Yochne Maade Helodh
Yochane Maadbeda

Tags: